Tullgårdsskolan

Tullgårdsskolan är en grundskola belägen vid Norra Hammarbyhamnen på Södermalm. Skolan är uppförd 1994 efter ritningar av E K Z Arkitektkontor och ligger cirka 500 meter från Skanstulls tunnelbanestation. Det går ungefär 370 elever på skolan och skolan har två skolgårdar, en som är hårdgjord och en med grönytor och parkkaraktär. Där det finns mycket lekredskap och en fotbollsplan. Skoltomten ligger i direkt anslutning till promenadstråket vid Årstaviken och skolgården sitter ihop med Tullgårdsparken, där det finns flera grön- och lekytor.

Totalytan för tomträtten är 9 112 m2 och byggnaden är totalt 4 211 kvm.
Loading...