Ny BIM-controller

Sedan maj i år har vi kompletterat vår kompetensbas inom BIM med att ha Victor Cabezas i vår specialistgrupp.

Victor jobbar som BIM-samordnare på Tyréns och har rekryterats deltid av SISAB som BIM-controller - han är absolut först i Sverige som fått den befattningen. Han har flera års erfarenhet som BIM-samordnare inom anläggnings- och byggnadsprojekt samt inom förvaltning med sjukhusprojekt och skolor. På SISAB kompletterar han BIM-specialistens uppdrag med tekniskt fördjupade kontroller och granskning av informationsleveransen och agerar som SISAB:s förlängda arm i projekt.

Victors tjänst innefattar att hjälpa projektdeltagare med att åtgärda tekniska BIM och CAD-relaterade problem som uppstår. Han finns tillgänglig för alla SISAB:s PA, PL, BIM-samordnare, projektörer och övriga konsulter för stöttning och rådfrågning gällande BIM-frågor. Det kan gälla allt ifrån objektsinformation eller introduktion till BIM, exportinställningar, projektanvisningar, BIM-samordning etc. Parallellt med sina operativa uppgifter bidrar Victor även till utveckling av SISAB:s verktyg och rutiner för automatiserad granskning och kvalitetssäkring av informationsleverans samt smidig överföring av information från projekt till drift och förvaltning.

Ni är välkomna att kontakta Victor med era BIM-relaterade frågor på alla nivåer via mail eller telefon. Nedan följer kontaktinformation:

victor.cabezas@sisab.se
073-086 14 41 

Loading...