Kommande upphandlingar

Här hittar du de upphandlingar som är beslutade och är planerade för annonsering de närmaste månaderna. Observera att de annonseringsdatum som anges är preliminära och kan komma att ändras.

Om du har frågor som rör våra upphandlingar är du välkommen att mejla oss på inkop@sisab.se.

engelsk flagga.png These are our upcoming procurements. The announcement dates as well as contract descriptions are preliminary and may change. If you have any questions regarding upcoming contracts and projects, contact us at inkop@sisab.se.

Filtrera på
 • Konsulttjänster, styr & övervakning
  Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster inom styr & övervakning. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. // Framework agreement for control and monitoring consultancy services. The projects include new construction as well as smaller construction projects.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2021-12-09
 • Utvändig målning och fönsterrenovering
  Ramavtal avseende utvändig målning samt fönsterrenovering. // Framework agreement for exterior painting and window refurbishment.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2021-12-10
 • Brandkonsulter
  Denna ramavtalsupphandling avser brandkonsulter samt SBA-administratör. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. // Framework agreement fire engineering consultancy services and administrator of systematic fire hazard control (SBA). Projects include new construction, as well as smaller construction projects.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2021-12-13
 • Södra Latins gymnasium, ombyggnation
  Objektet avser total ombyggnad av Södra Latins kök samt uppdatering av ventilation och mindre byggåtgärder i matsal. Nytt fläktrum, omdisponering av elevcafe samt nytt exteriört kombitorn för avluft och uteluft. // Reconstruction of the canteen kitchen at Södra Latin as well as refurbishement of ventilations system and smaller construction works in the canteen. New fan room, reallocation of student café as well as a new exterior shaft for exhaust and fresh air.
  • Kategori Ombyggnation
  • Bedömd annonsering 2021-12-17
 • Förvaltningsentreprenad Transportsystem
  Entreprenaden omfattar tillsyn och skötsel av transportsystem inom SISAB:s fastighetsbestånd. // The contract includes supervision and maintenance of transport systems within SISAB's property portfolio.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2022-01-05
 • Säkerhetsbesiktning av lek- och idrottsutrustning
  Denna upphandling avser ramavtal för säkerhetsbesiktning av lekredskap, fallunderlag och inhägnader på förskolor och skolor. // Framework agreement for safety inspections of play equipment, fall surfaces and fences in preschools and schools.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2022-01-10
 • Konsulttjänster, VVS & kökskyla
  Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster inom VVS & Kökskyla. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. // Framework agreement for HVAC and large-scale catering cooling equipment consultancy services. The projects include new construction projects, as well as smaller construction projects.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2022-01-11
 • Lillholmsskolan, Hus A och Hus J
  Objektet avser rivning av hus E, nybyggnad av hus J och ombyggnad av hus A och B. // Demolition of house E, new construction of house J and reconstruction of house A and B.
  • Kategori Nybyggnation Ombyggnation
  • Bedömd annonsering 2022-01-14
 • Förskola Torögatan
  Nyproduktion av 8 avdelningars Framtidens förskola. // New construction of "Preschool of the Future" with 8 sections.
  • Kategori Framtidens förskola
  • Bedömd annonsering 2022-01-14
 • Golvbeläggningsarbeten
  Ramavtal för golvbeläggningsarbeten i form av mindre ombyggnadsarbeten, byte av golvbeläggningar, underhållsarbeten, reparationer och ommålning (lackning) av trägolv. // Framwork agreement for flooring works, incl. smaller refurbishments, replacement of flooring, maintenance works, repairs and painting/coating of wooden floors.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2022-01-15
 • Låssmeder
  Ramavtal för utförande av låssmedstjänster. // Framework agreement for locksmith services.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2022-01-31
 • Vilohemmet, Gräsmarksgränd 2
  Upphandling avser ombyggnation av Vilohemmet och gård från vårdboende till förskola med 4 avdelningar. Innefattar även ombyggnad av ventilation, upprustning av el, renovering av tillagningskök, installation av hiss. // Reconstruction of Vilohemmet and courtyard from nursing home to 4 department preschool. Includes reconstruction of ventilation, electricity works, refurbishment of canteen and installation of lift.
  • Kategori Ombyggnation
  • Bedömd annonsering 2022-02-01
 • Solcellsinstallation, Äppelviksskolan och Eriksdalsskolan
  Installationer av solceller på Äppelviksskolan och Eriksdalsskolan. // Solar panel installation at Äppelviksskoland and Eriksdalsskolan.
  • Bedömd annonsering 2022-02-01
 • Tillsyn/drift och skötsel av VVS-system och kyl omr 1-3
  Ramavtal för tillsyn/drift och skötsel av VVS-system och kyl omr 1-3. // Framework agreement for supervision/maintenance of HVAC and cooling systems in geographical areas 1-3.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2022-02-15
 • Kista Äng, ny skola och förskola
  Nybyggnation av en skola och en förskola. Utförandeentreprenad. Området Kista Äng är ett utvecklingsområde med ca 1600 lägenheter, skola och förskola. Under en stor del av utbyggnaden kommer flera entreprenader att pågå under samma tidsrymd. Samtidigt flyttar boende in och de har rätt till en god boendemiljö. Samverkan mellan de olika entreprenaderna inom området är därför nödvändig. // Construction of a new school and a new preschool in a development area with around 1600 planned apartments. Construction contract. Several ongoing constructions are planned in the area at the same time and cooperation with third party developers and construction companies is crucial for the project.
  • Kategori Ny skola Ny förskola
  • Bedömd annonsering 2022-02-15
 • Hisskonsulttjänster
  Denna ramavtalsupphandling avser hisskonsulttjänster. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. // Framework agreement for elevator consultancy services. Projects include both smaller and bigger constructions.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2022-02-15
 • Provningsledare
  Ramavtal för provningsledare. // Framework agreement for test managers.
  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2022-03-15
 • 1
 • 2
Loading...