SISAB:s Projektägare om SOLIDA 

SISAB:s Projektägare Mats Carlqvist berättar mer om AI-driftsystemet SOLIDA. 

Hur påverkas våra hyresgäster av de uppkopplade fastigheterna?

Vi kan konstatera att via sensorer och mätningar har vi förbättrat klimatbalansen i fastigheten under hela dygnet, vilket resulterat i nöjdare kunder, energibesparingar och minskad miljöpåverkan. Vårt AI ger oss möjlighet att skapa ett jämnare inomhusklimat och öka trivselfaktorn samtidigt som vi blir mer energieffektiva.

Vad är det som gör vår teknik så speciell?

Det som gör systemet unikt är att vi kan ta hänsyn till yttre påverkan i klimat och vi mäter även hur rörelsemönstret ser ut i skolorna. Om vi vet att det till exempel på måndag morgon kommer 500 barn till lokalerna, kan vi på ett bättre sätt förutse dagen. Tillsammans med de yttre värdena styr vi till rätt klimat.

Hur tror du framtiden kommer att se ut?

Jag tror att SOLIDA i framtiden kommer att sköta klimat och energiförbrukning för att trimma alla våra fastigheter samt automatisera felanmälningar till våra driftentreprenörer. Jag tror också att vår driftpersonal i framtiden kommer att komma till kontoret på morgonen, slå upp sina datorer och mötas av SOLIDA som berättar att detta har jag gjort och dessa uppgifter behöver du hjälpa mig med idag. Samt att SOLIDA i framtiden kan tala om för driftpersonalen om vad som håller på att bli en avvikelse eller ett fel i fastigheten, och vilka personer de behöver kontakta för att antingen få något utbytt eller reparerat.

Loading...