Prisbelönt arbetsgivare

SISAB har under de senaste åren tilldelats ett flertal utmärkelser.

Efter excellenta resultat i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex tilldelades SISAB utmärkelsen Excellent arbetsgivare år 2022. SISAB tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna i kartläggning av rådande arbetsvillkor i svenskt arbetsliv. 

År 2022 utsåg Feel good SISAB till Sveriges friskaste företag. På SISAB lyssnar vi på våra medarbetare och sätter hälsan i första rummet. Medarbetarinitiativet HÄLSAB stöttas av HR och ledning och har fått hela företaget i rörelse. Det starka medarbetarengagemanget visas också i värderingsgruppens arbete som främjar inkludering, välmående, samarbete och lärande. 

År 2021 utsågs SISAB till Sveriges karriärföretag med motiveringen "SISAB är en arbetsgivare som lyckas kombinera modernitet och hållbarhet på ett attraktivt sätt. Med ett viktigt ändamål och en trygg arbetsplats råder det ingen tvivel om att SISAB lockar till sig Sveriges talanger." 

År 2020 tilldelades SISAB Stora inneklimatpriset för utvecklingen av AI-driftsystemet SOLIDA. Driftsystemet ger indata till fastighetens styrsystem varvid driften optimeras kontinuerligt. Vilket leder till bättre inomhusklimat, minskat antal felanmälningar, lägre energianvändning och minskade kostnader. 

Loading...