Ännu en förskola invigd – Bergsgården i Rinkeby

Så var det dags för SISAB:s elfte förskoleinvigning för år 2016, Bergsgården i Rinkeby. Förskolan är en konceptförskola, Framtidens förskola, för sex avdelningar och cirka 100 förskolebarn.

Idén med Framtidens förskola är att vi ska bygga rationellt, lokalerna ska vara  energisnåla och pedagogiska samt  med materialet fritt från kemikalier, berättar Per Backe, SISAB Fastighetschef norr.

Bergsgården i Rinkeby är den femte förskolan under konceptet ”Framtidens förskola” som invigts. Eftersom Stockholm växer har SISAB redan fått beställning från staden på ytterligare cirka 30 konceptförskolor.

Lika men ändå olika

– Framtidens förskolor är lika men ändå olika. Interiört är rummen likadana men inredningen kan varieras. Likaså kan man variera exteriören en del, förklarar Per Backe.

Förskolechefen Razieh Zeinoddin  är mycket nöjd med förskolan.

– För det första är förskolan rymlig och med stora ytor för barnen att leka på. Det som är lite nytt för oss är att vi har många öppna ytor där barn från olika avdelningar kan träffas för aktiviteter. Det är en stor utmaning för oss att arbeta mer avdelningsöverskridande, berättar hon.

– Dessutom är lokalerna tysta, de är ljudisolerade, vilket är bra när förskolan är stor med många barn, avslutar Razieh Zeinoddin .

Interaktivt konstverk

Konstnär Hanna Nilsson har gjort konstverket för förskolan. Det är ett ”pussel med bokstäver” där barnen kan ta ut bokstäverna och sätta dit dem igen.

– Jag har skapat ett fysiskt pussel där barnen får vara med och interagera. Jag vill att de ska lära sig de latinska bokstäverna. Jag vill också att pusslet ska väcka barnens nyfikenhet för tecken, ord och språk, förklarar Hanna Nilsson.