Brev mot skadegörelse nu på flera språk

SISAB har tagit fram ett skadeförebyggande brev som hjälp till lärare, elever och föräldrar. Nu finns det översatt till flera språk.

Vi hoppas att breven kan vara en hjälp på vägen för att få igång ett konstruktivt samtal kring skadegörelse. Prova gärna och se om det kan få igång något positivt på din skola.

Du hittar breven här:

Brev till föräldrar och lärare (svenska)
Brev till ungdomar (svenska)

Brev till föräldrar och lärare (arabiska)
Brev till ungdomar (arabiska)

Brev till föräldrar och lärare (somaliska)
Brev till ungdomar (somaliska)

Brev till föräldrar och lärare (turkiska)
Brev till ungdomar (turkiska)


Breven finns också under fliken För våra hyresgäster/Skadegörelse.

Till tidigare nyhet