Niklas Dalgrip chef för Driftavdelningen.

SISAB:s driftchef om driftavdelningens framtid och utmaningar

Niklas Dalgrip, chef för SISAB:s driftavdelning, blir intervjuad i samband med att yrkeshögskolan Newton har sin årliga alumniträff.

Niklas Dalgrip poängterar vikten av att arbeta med ett tydligt framtidsperspektiv och att kompetensutveckling inom verksamhetens befintliga delar är vital.


Vad innebär ett framtidsperspektiv och varför behövs det för att leverera resultat?

Vårt framtidsperspektiv innebär att vi har en plan för vår framtid. Vi arbetar i tre nivåer.

  1. Vad händer nu och nästa år
  2. Vad händer om tre år
  3. Vad händer i ett längre perspektiv

Det innebär att vi behöver en detaljerad plan för vår nutid och de närmsta åren, en översiktlig plan för de kommande tre åren samt en strategi för vårt arbete på längre sikt. Det innebär också att vi behöver målbilder och utveckling inom våra olika områden för att nå dit vi vill.


Under din föreläsning hos oss pratade du om planeringen av drift och vikten av att optimera driften av fastigheter. Varför är det så viktigt?
 

– Att satsa både ekonomi och kompetens på de redan befintliga delarna i en verksamhet är otroligt viktigt för att i slutändan spara pengar och arbeta mer effektivt. Det är inte ovanligt att man i olika verksamheter fokuserar mycket på enstaka projekt.  Volymen hos varje enskild fastighetsägare är försvinnande liten om man jämför mot den befintliga förvaltningsportföljen. Trots det är det vanligt att en verksamhet investerar mycket i enskilda projekt istället för att fördela resurser till de redan befintliga delarna. Att satsa på och investera i de befintliga delarna gör oerhört mycket i slutändan.


Du pratade också om vikten av digitala system, vad menar du med det?

– De digitala systemen är en stor del av framtiden och spelar en viktig roll i vårt framtidsperspektiv. Vi kan se att kompetenta resurser idag är en bristvara. Med hjälp av digitala system kan man fokusera och använda kompetensen som verksamheten har på ett bättre sätt. Det leder till att vi kan använda våra mänskliga resurser på ett bättre och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Genom åren har det som våra medarbetare gjort alltid varit av yttersta vikt.

– Våra medarbetare ska dock inte behöva göra det som de digitala systemen kan sköta. Det innebär inte att det inte finns utmaningar även här, systemen är inte bättre än vad människorna säger till dem att vara. Därför tittar vi mycket på hur vi kan utveckla våra system så att de anpassar sig till vissa grundfrågor och hur vi på så sätt kan integrera systemen med verksamheten. Dagens och framtidens system skapar stora möjligheter till effektiviseringar vilket gör att det är av största vikt att arbeta med den digitala infrastrukturen och att aktivt arbeta med systemintegration.


Mot slutet av din föreläsning nämnde du vikten av samarbetsföretag, varför är det viktigt?

– Samarbeten är otroligt viktigt då en verksamhet inte kan ha kompetens inom alla områden. Jag anser att det är viktigt att du som beställare har kompetens att söka var kompetensen finns. Vi vill att våra samarbetspartners ska tänka själva och komma med kreativa och värdefulla lösningar för oss. Avtal måste bygga på en samverkan och en beställare och leverantör ska därför inte sättas i ett motsattsförhållande. Beställare och leverantör måste arbeta tillsammans mot samma mål. Den stora kostnaden är främst uteblivna besparingar och därmed inte utgiftskostnader. Uteblivet resultat exempelvis inom energidelen är det som kostar pengar, inte en viss summa utgifter på konsulter. Det viktigaste är att fokusera på alternativkostnaden.

– Istället för att fokusera på vad som händer om vi gör något fokuserar vi på vad som händer om vi inte gör något, avslutar Niklas Dalgrip.

 

Läs mer

Läs hela artikeln här: http://www.newton.se/lyckat-samarbete-med-rikshem-och-sisab-arets-alumnitraff/