SISAB:s nya miljöprogram

Den 29 november antog SISAB:s styrelse ett nytt miljöprogram för perioden 2017-2019 som tydliggör bolagets ambitioner inom miljöområdet.

SISAB:s hållbarhetskordinator Daniel Parianos berättar:

Vad är nytt i SISAB:s miljöprogram för 2017–2019?

– Förutom stadens nya miljömål så har vi bland annat tagit fram ett par egna nya indikatorer som ska fungera som en kvalitetssäkring av befintliga rutiner. Många indikatorer kvarstår för de är fortfarande aktuella, det är ett pågående ambitiöst arbete. Vi arbetar aktivt så att alla barn och vuxna som är SISAB:s hyresgäster ska kunna vistas och verka i sunda och hälsosamma miljöer, samtidigt som vi värnar och samverkar med miljön och klimatet.

Du nämnde att det är ett pågående ambitiöst arbete?

– SISAB har länge legat i framkant inom miljöområdet, det är ett gediget arbete som ligger bakom och vi har mycket kompetenta medarbetare. Vi har också ett nära samarbete med andra aktörer inom staden, bland annat Kemikaliecentrum.

Vi strävar efter att uppnå 100 % måluppfyllelse för ett flertal indikatorer. Detta kan anses vara både ambitiöst och svårt och vi är väl medvetna om detta. Många av dem uppnår vi, och dessa fungerar som en kontinuerlig kvalitetssäkring. Vissa är däremot en riktig utmaning, men skam den som ger sig! Vi strävar ständigt efter att förbättras och utvecklas.

Vi vill nu även på ett ännu tydligare sätt få med oss alla medarbetare och skapa ytterligare engagemang och delaktighet i miljöarbetet. Det ska genomsyra hela verksamheten så att vi värnar om både människan och miljön i allt vi gör.

Ta del av SISAB:s miljöprogram 2017-2019 här.