Smarta åtgärder kan minska kemikalier i förskolan – SISAB genomför pilotstudier

I en pilotstudie undersöker SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB), IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm stad hur kemikaliesmarta åtgärder kan tillämpas i några förskolor.

Syftet är att visa hur halterna av hälsoskadliga kemikalier i förskolan kan minskas genom olika åtgärder. Resultatet hoppas man ska tjäna som nationellt exempel för andra förskolor.

De flesta små barn tillbringar en stor del av sin tid på förskolan. För att minimera deras exponering av hälsoskadliga ämnen i innemiljön är det viktigt att välja bygg- och inredningsprodukter, leksaker med mera, som inte innehåller farliga kemikalier.

– SISAB har sedan länge arbetat för att undvika invändiga material som innehåller farliga kemikalier. Under senare år har vi haft ett stort stöd av Stockholms stads Kemikalicentrum.
Men, det krävs mer forskning och underlag för framtida beslut, vilket vi hoppas detta samarbetsprojekt kommer att ge, förklarar Ulrika Broman, hållbarhetskoordinator SISAB.

Kemikaliebelastningen kartläggs

I undersökningen ska kemikaliebelastningen i innemiljön kartläggas och bedömas i en förskola före och efter en ombyggnad, vid vilken kemikaliesmarta lösningar ska tillämpas, samt även sex månader efter ombyggnaden då förskolan åter är i drift. Kemikaliebelastningen ska också studeras i en helt nybyggd förskola samt i en förskola där åtgärder ska genomföras enligt Miljöförvaltningens ”Vägledning för en kemikaliesmart förskola”.

– I första steget har vi kartlagt olika ämnen som finns i förskolans luft, i damm och i material från framförallt golv och mattor före ombyggnaden, säger Sarka Langer, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet.

Låga kemikaliehalter

Den ämnesgrupp som dominerar samtliga prover är ftalater, en grupp ämnen som används som mjukgörare och som ofta finns i plast- och gummiprodukter, barnartiklar, kläder med mera. En trolig källa är golvmaterialet. Generellt är dock halterna av dessa kemikalier i den undersökta förskolan i samma storleksordning eller lägre än vad som är vanligt i förskolors/skolors innemiljöer visar en jämförelse med andra nationella och internationella studier.

– Projektets syfte är att visa vägar till hur man kan minska barnens exponering för hälsoskadliga kemikalier i förskolemiljön. Resultatet ska visa hur man kan sätta in kemikaliesmarta åtgärder i förskolor runt om i landet. Det ska också påvisa hur effektiva åtgärderna är samt ligga till grund för övervakning av innemiljö och luftkvalitet i förskolor, avslutar Jenny Fäldt, Kemikaliecentrum, Stockholms stad.

 

På bilden: Ulrika Broman, hållbarhetskoordinator, SISAB