Vintersäsongen är här

Som hyresgäst kan du hjälpa oss att upptäcka halka, istappar m.m. och säkra området tills våra entreprenörer är på plats.

Förutom akuta åtgärder sker snöröjning endast på kvällar och nätter för elevernas säkerhet. Det som röjs är gångstråk, körvägar, trappor och entréer.

Genom ett gemensamt engagemang med våra hyresgäster tryggar vi en säker och väl fungerande snöröjning på förskolor och skolor.

Checklista för hyresgäster

Läs gärna vår informationsfolder som beskriver hur SISAB arbetar med snöröjning. Där finns också en checklista för våra hyresgäster:
Trygg vintermiljö på Stockholms skolor och förskolor - ett ansvar vi har tillsammans

Mer om vinterunderhåll

Här hittar du hyresgästinfo om SISAB:s markskötsel vinter- och sommartid.