Fastighetsbarometern 2017

SISAB:s stora kundundersökning är genomförd. I år har SISAB bytt leverantör och därför går det inte att jämföra med tidigare resultat. Från och med nu deltar vi i Fastighetsbarometern Kontor.

I vår första kundundersökning i denna nya form landar vi på NKI (Nöjd-Kund-Index) 66. Index för alla deltagande bolag (18 st) i Fastighetsbarometern ligger på 73.

Undersökningen identifierar tre starka områden: Service, felanmälan och klagomål samt tre områden där vi halkar efter övriga bolag: Lokalen, anpassning och image. Fyra av de sex områdena är kopplade till vår kontakt med hyresgästerna. Där visar svaren att de är nöjda med hur vi till exempel hanterar fel i fastigheterna men att de samtidigt önskar tätare kontakt och en bättre dialog kring anpassning av lokalerna.

Fastighetsbarometern blir en viktig signal till SISAB:s operativa avdelningar (fastighet, drift, projekt och fastighetsutveckling) om vad de ska fokusera på inför kommande verksamhetsår.

Kort om undersökningen

161 hyresgäster har svarat i denna undersökning, både skolor och förskolor. Fastighetsbarometern Kontor avslöjar redan i sitt samlingsnamn att vi jämförs med aktörer som inte har samma uppdrag som SISAB. Om vi däremot bryter ned undersökningen och jämför oss med de aktörer som går under samlingsnamnet samhällsfastigheter så ser vi att våra resultat står sig bra eller till och med bättre i vissa områden. I kontorsundersökningen ingår det bland annat frågor om städning, något som inte SISAB ansvarar för, och svaren visar på en negativ upplevelse vilket då drar ned vårt NKI. Men med det sagt så finns det områden som Fastighetsbarometern pekar ut där vi med riktade insatser kan bidra till att höja nästa års NKI och nå målet med fler nöjda hyresgäster.

Stort tack till alla er som deltagit undersökningen.