SISAB presenterade Framtidens förskola

Fredagen den 24 november höll SISAB en inspirationsdag i Stockholms stadshus om Framtidens förskola.

Under fredagen anordnade SISAB en inspirationsdag med fokus på Framtidens förskola för att dela med sig av kunskapen kring det lyckade konceptet Framtidens förskola. Inbjudna till eventet var Stockholms stadsdelar och andra kommuner runtom i Storstockholm. Temat för dagen var Framtidens förskola med en teaser om framtiden för konceptet. Inspirationsdagen hölls under en halvdag och innehöll studiebesök på en Framtidens förskola med anslutande seminarium och lunchmingel i stadshuset.

Under seminariet fick vi lyssna till Claes Magnusson, vd SISAB, som presenterade SISAB och konceptet Framtidens förskola, Stig-Erik Öström, projektområdeschef SISAB, om bakgrunden, Christina Gustafsson, projektansvarig SISAB, om arbetssätt och entreprenad och Anni Björkskog, arkitekt SISAB, om framtiden för Framtidens förskola.

Seminariet innehöll utöver nämnda talepunkter ett panelsamtal där projektansvarig Annika Burström visade oss och svarade på frågor om gestaltningen och projektansvarig Björn Sundström om pedagogiska ytor och lekytor. Gästade panelen gjorde värdefulla röster från verksamheten: Ulrika Faxling, bitr. förskolechef på Hässelby norra skolor, samt Annica Puustinen, Lokalintendent Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, som berättade om verksamhetens möjlighet att påverka, akustik och hur det är att verka i en Framtidens förskola.

Eventet hade närmre 60 besökare med gäster från bland annat från Kungsholmens-, Östermalms- och Södermalms stadsdelsförvaltning.

– Jag är mycket nöjd med dagen och responsen vi fått hittills är att det varit en mycket lyckad dag, säger SISAB:s vd Claes Magnusson