SISAB skapade 5000 nya elevplatser

SISAB:s bidrag till ett kraftigt expanderande Stockholm är bygga skolor och förskolor. Fram till 2040 måste antalet elevplatser i staden öka med 55 000, motsvarande Östersunds befolkningsmängd.

Delmålet för i år var att få fram 5000 nya platser och med en månad tillgodo nådde organisationen målsnöret.

– Detta är resultatet av ett gott samarbete mellan SISAB och Stockholms stad och ett bevis på hur SISAB:s samlade kompetens klarar av de krav som ställs på bolaget. Jag är stolt över mina kollegors arbetsinsats, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Målet för nästa år blir att gå från dagens 130 000 elevplatser till 135 000. Samtidigt som SISAB bygger nytt måste bolaget förvalta det befintliga beståndet på drygt 600 fastigheter.

– Det är minst lika viktigt att vi har fokus på att behålla de befintliga elevplatser vi har idag. Det gör vi genom ständiga åtgärder så att vi kan erbjuda barn, ungdomar och personalen bästa möjliga arbetsmiljö i stadens skolor och förskolor, säger Claes Magnusson.

Veckan efter som SISAB passerade gränsen för antalet elevplatser 2017 så påbörjades bygget av Ekängens skola i Älvsjö med ett första spadtag. Området är typiskt för Stockholms utveckling just nu. Många nya bostäder och ett stort behov efter fler utbildningsplatser. I år har SISAB och staden kunnat inviga två nya skolfastigheter i området och förutom Ekängens skola, så bygger SISAB nu ut Kämpetorpsskolan, båda projekten ska vara klara hösten 2019.

– Jag är övertygad om att vi kommer kunna möta stadens krav på att leverera 55 000 nya elevplatser. Just nu bygger vi runt om i hela Stockholms stad och vår projektvolym har på fyra år gått från 4 miljarder kronor till 14 miljarder kronor, säger Claes Magnusson.