Spaden i jorden för ny förskola

Idag onsdag hölls det första spadtaget för ny förskola i Hökarängen.

Den nya förskolan i kv. Toppsockret, Hökarängen, byggs med 6 avdelningar och kommer stå färdig för inflyttning i december 2018.

Olle Burell (S), skolborgarråd och styrelseordförande för SISAB, Carina Swerlander, HR-chef SISAB och entreprenör ByggR1 satte spaden i jorden med hjälp av barn från förskolan Trollskogen.

Här får vi en ny, fin förskola som på sikt ersätter de tillfälliga förskolelokalerna i området. Den nya förskolan byggs med rum och lekytor väl anpassade för barnens lek och lärande som är så otroligt viktigt, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och styrelseordförande för SISAB.

Hökarängen byggdes ut under 1940-talet där en mer varierad stadsplanestruktur eftersträvades. Det har tidigare funnits en förskola på södra sidan om Lingvägen, men byggnaden från 1980-talet revs efter en brand och sedan dess placerades tillfälliga förskolelokaler på samma plats.

– Vi ser fram emot att tillsammans med stadsdelen erbjuda 120 barn i
området en riktigt bra förskola där pedagogiska lokaler och lekytor är i
fokus, säger Claes Magnusson, vd SISAB.

Spadtaget togs med barnens hjälp från förskolan Trollskogen, som bland andra kommer flytta in i nya förskolan när den står klar i årsskiftet 2018/2019.