Angående tejpprov på Tallkrogens skola

Med anledning av att en förälder tagit ett tejpprov på damm i ett klassrum som visat på förekomsten av asbestfibrer har vi satt samman en text som förklarar skillnaden på tejpprover och luftprover. Och vad vi gör framöver.

Ett tejpprov visar på förekomst av asbestfibrer i ett fönster i ett av de sanerade klassrummen. På grund av den oro detta skapar är det nu viktigt att påminna om de luftprover som visar att det inte finns några mätbara värden i luften som barn och personal vistas i.

Ett tejpprov visar av eller på. Det talar inte om mängder eller risker. Det visar däremot att städningen inte varit hundraprocentig – att dammrester finns kvar. Eftersom vi pratar om små, små fibrer så är risken att tejpprov kan påvisa förekomst även framöver. Men återigen, av eller på, inget om mängden och för att asbest ska klassas som en säkerhetsrisk krävs det att man utsätts för större mängder under en längre tid. Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde för asbest i luft är 0,1 fiber/ml luft. Arbetsmiljöverkets krav på metod för att kartlägga risker är luftprover. Tidigare luftprover har inte kunnat spåra mätbara värden och det är de resultaten som avgör om miljön är säker eller inte. Tejpprover är alltså ett för trubbigt instrument för att mäta risk eller mängd. Men används när man misstänker förekomst av asbestfiber och som ett underlag för beslut om luftprover. Som gjordes vid dammfynden i augusti.

Åtgärder de kommande dagarna

Skolan har städats i helgen och ytterligare städning är beställd. För att möta den nya oro som nu kommit fram så tas det också nya luftprover. Ett som entreprenören utför under måndagen och ett som SISAB beställer under tisdagen. Det första luftprovet tas i berörda klassrum och resultatet får vi imorgon tisdag. Det andra luftproven tas i de rum vi kommer fram till i samråd med skolan.

Måndag 10 september, har SISAB också medverkat på möten med skolan för att svara på frågor, berätta om åtgärderna ovan och för att förklara bristerna med tejpprov, att luftproverna visar att inomhusmiljön är säker och att SISAB och entreprenören tagit alla åtgärder som lagen kräver och där utöver med extra städningar och nu nya luftprover.

Tisdag 11 september publicerar vi resultatet av det första provet, ett referat från mötet med skolans personal och kompletterar med de frågor vi fått in med anledning av tejpprovet.

På måndagens möte förekom det också önskemål om ytterligare städningar och luftprover framöver. Hur och när det eventuellt sker återkommer vi till.

SISAB arbetar vidare för att bygga upp ett förtroende igen genom att vara tillgängliga och framförallt vidta extra åtgärder utöver de lagkrav som finns.

Skolans ledning har kopplat in huvudskyddsombudet för att på den vägen säkerhetsställa att det inte föreligger några risker för personal och barn i deras arbetsmiljö. Upplevelsen från föräldramötet i slutet av augusti var att SISAB har svårt att nå fram med information om riskerna med asbestsanering.

Vi arbetar vidare för att alla sammantagna åtgärder kan bidra till en snar arbetsro på Tallkrogens skola.

 

Länk till "Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och allmänna
råd om tillämpningen av föreskrifterna" där det bland annat anges vilka mätmetoder och värden som gäller (PDF-dokument).