Arbetsmiljöverkets inspektion av Tallkrogens skola

Med anledning av asbestfynden i anslutning till ett fönsterbyte så anmäldes tillbudet till Arbetsmiljöverket. Nu har de varit på skolan för inspektion av utförda arbeten och hur situationen har hanterats av alla ansvariga.

Arbetsmiljöverket konstaterar i sitt utlåtande att anlitade entreprenörer och SISAB utfört åtgärder och arbeten enligt de krav som ställs i arbetsmiljölagstiftningen. Vid inspektionen på skolan så granskades också dokumentationen och de utförda luftproven med tillhörande analyssvar.

Här finns en kopia på Arbetsmiljöverkets beslut.

I tidigare nyheter har SISAB beskrivit händelseförloppet och vilka åtgärder som gjorts för att komma tillrätta med problemet och säkra arbetsmiljön på Tallkrogens skola. Där har SISAB också svarat på de frågor och synpunkter vi fått in från föräldrar, personal och berörda.

Tidigare nyheter angående Tallkrogens skola:

Nya prover visar på fortsatt goda värden

Resultat av nya luftprover i Tallkrogens skola