Spaden i jorden för Enskedefältets skola

Under måndagen togs det första spadtaget för om-, till- och nybyggnationen av Enskedefältets skola. Hurra!

Under måndagen tog SISAB:s vd Claes Magnusson tillsammans med rektor Madeleine Thomsson, skolborgarråd tillika SISAB:s styrelseordförande Olle Burell (S) och byggentreprenör Lindqvist Bygg AB det första spadtaget för om-, till- och nybyggnationen av Enskedefältets skola.

Skolan, som är 85 år gammal, kommer att genomgå en helrenovering för att klara dagens krav. Skolan kompletteras med bland annat en helt ny byggnad; hus G. Skolgården upprustas och byggnaderna renoveras med ny ventilation, el och stammar. 104 elevplatser tillkommer till dagens 506.

På spadtaget deltog de cirka 500 elever som tillsammans med skolans rektor och pedagoger längtar efter sin nya skola. Under projekttiden befinner de sig på Lindeskolan. År 2020 får vi se slutresultatet och skolans portar öppnas återigen.

Stort tack till alla SISAB:s medarbetare som deltog under spadtaget och som hjälpte till att förse alla barn med glass från Hemglassbilen! Tack till projektansvarig Anette Broman, skolans rektor Madeleine, skolborgarråd tillika SISAB:s styrelseordförande Olle Burell (S), entreprenör Lindqvist Bygg AB och alla elever alla som bidrog till ett fantastiskt första spadtags-firande med oss.