Fem år med Miljöbyggnad

Med stor efterfrågan och hög byggtakt vill SISAB säkerhetsställa att samtliga nybyggen kan erbjuda bästa möjliga utbildningsmiljö. Efter att provat olika system landade SISAB i Miljöbyggnad.

För 5 år sedan började SISAB att certifiera alla nya skol- och förskolebyggnader enligt Miljöbyggnad silver. Certifieringen innebär att alla våra nya skolbyggnader kvalitetssäkras med särskilt fokus på energi, inomhusmiljö och byggnadens material.

SISAB certifierar enligt Miljöbyggnad silver – vad innebär silver?Tove Andersson

– Enkelt förklarat så innebär det att vi har en högre miljöambition med våra nya byggnader än att enbart följa myndighetskrav och traditionell byggnadsstandard. Betyg brons motsvarar i princip myndighetskraven, silver är ett betyg som kräver snäppet högre ambition. Miljöbyggnads krav för totalbetyg silverär inarbetade i våra anvisningar för hur vi jobbar med nya byggnader, säger Tove Andersson, Miljöbyggnadsspecialist SISAB (infällda bilden).

– Certifieringen fungerar som en kvalitetssäkring. Att en byggnad blir certifierad betyder att vi får ett kvitto på att vi jobbat igenom alla områden som krävs, så som energi, inomhusmiljö och val av material, och att vi följer upp det.

Miljöbyggnad 3.0

Från och med januari 2018 är det obligatoriskt att nya byggnader som registreras för certifiering utgår från den nya manualversionen Miljöbyggnad 3.0. Miljöbyggnad 3.0 är en uppdaterad och utvecklad version av tidigare manual Miljöbyggnad 2.2. En av nyheterna i Miljöbyggnad 3.0 är att det nu ställs krav på att dokumentera stommens och grundens klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp. En annan nyhet är att det tillkommit krav på förvaltningsrutiner och återrapportering, för att säkerställa att byggnaden även under förvaltningen fortsätter att leva upp till Miljöbyggnads krav.

– Kraven har skärpts för att följa, men också fortsätta driva på, utvecklingen av branschens hållbarhetsarbete. Miljöbyggnad 3.0 ställer nu bland annat högre krav på andel förnybar energi, som går i linje med energibranschens utveckling, säger Tove.

Miljöbyggnad har 15 indikatorer inom energi, inomhusmiljö och material i byggnaden. Indikatorerna samverkar och utgör kraven för en certifiering. Ambitionen med miljöcertifieringen innebär bland annat att minimera användningen av farliga ämnen i en byggnad. Vid byggnationen av SISAB:s samtliga nya byggnader och tillbyggnader dokumenteras vilka ämnen och produkter som byggs in. SISAB använder Byggvarubedömningen där de produkter som byggs in, exempelvis byggnadselement, isoleringsmaterial och golvmattor, både bedöms och dokumenteras i en loggbok.

Att konstruera byggnader för låg energianvändning bidrar till att minska byggnadernas klimatpåverkan, och inomhusmiljö och material är aspekter som helt enkelt ser till att vi mår bra i våra byggnader. Inom området inomhusmiljö ingår bland annat att lokalerna ska ha bra akustik, ventilation, dagsljus och inte bli för kalla på vintern eller varma på sommaren.

– Att vi certifierar all nyproduktion innebär alltså att det vi bygger ska bli bra både för barnen och för miljön, avslutar Tove.

(Bilden överst visar förskolan Blombacka, en av SISAB:s senaste fastigheter byggd enligt konceptet Framtidens förskola och kraven för Miljöbyggnad).