Nöjdare hyresgäster – årets NKI är här

SISAB:s Nöjd Kund Index ökar från 66 ifjol till 70 i år. Områdena miljöhänsyn och image ökar mest. En varm sommar och höst sänker kategorin inomhusklimatet rejält.

Stort tack till alla skolor och förskolor som deltagit i årets undersökning. Era synpunkter får direkt effekt på hur vi på SISAB arbetar och vår planering inför 2019.

Detta är andra året som SISAB använder Fastighetsbarometern. Våra resultat jämförs med 19 andra bolag, främst kontor och butiker. I denna jämförelse ligger SISAB något under branschresultatet på 73.

I undersökningen och bland svaren från våra skolor och förskolor går det att ringa in några områden där SISAB redan har goda resultat men där det också finns en förbättringspotential. Det är områdena felanmälan, klagomål, image och service. Hyresgästerna ger högt betyg till hur vi tar emot felanmälningar och klagomål men är lite mindre nöjda med hur snabbt vi hanterar dessa och hur slutresultatet blev.

Första åtgärderna efter årets NKI

Torsdagen 6 december gick drift- och fastighetsavdelningen igenom årets NKI-undersökning på ett gemensamt avdelningsmöte. Bland annat planerar fastighetsavdelningen att se över felanmälanprocessen och vilka informationsinsatser som kan förbättra hyresgästernas upplevelse av våra åtgärder.