Ökad trygghet med NOS-hundar

SISAB ökar tryggheten kring skolor och förskolor i och med ett nytt samarbete med polisens NOS-projekt. Samarbetet syftar till att öka närvaron kring SISAB:s fastigheter på kvällar och helger.
Under hösten har ett trettiotal hundägare utbildats av polisen inom konceptet NOS, Nos Och Spaningspatrull. De lär sig vilka signalement man ska vara uppmärksam på och hur de kan lämna iakttagelser till polisen. I samband med utbildningen får hundägarna också utrustning som gör promenaderna säkrare. Dessutom får de möjlighet att skapa lokala nätverk som gör att de kan få sällskap på promenaderna.

Att SISAB, som fastighetsägare, väljer att initiera det här samarbetet är ovanligt.

– Vad jag vet har ingen annan fastighetsägare gjort något liknande, säger SISAB:s trygghetsstrateg Tommy Jonasson. Målsättningen är att vi ska få fler att passera våra förskolor och skolor på kvällarna. Kan allmänheten hjälpa oss att göra iakttagelser som kan förebygga skadegörelse eller brott så är det ju toppen. Det skapar en tryggare miljö för alla, fortsätter han.

Utöver polisens utbildning, kompletterar SISAB med information om vad som kan ske på just skolgårdar. I många fall handlar det om att identifiera brännbart material som finns för nära fastigheterna eller att tät växtlighet gör att miljön kan uppfattas som mörk eller otrygg. SISAB:s bevakningsbolag har ett särskilt ungdomsteam som arbetar mycket med tryggheten på skolorna. De deltar också i utbildningen och alla som deltar i NOS får direktkontakt med ungdomsteamet. På så vis kommer uppdaterad information dit den gör mest nytta.

– Nu har vi påbörjat ett pilotförsök här i Bagarmossen med omnejd och vi kommer att utvärdera resultatet under våren. Men vi ser att intresset är stort hos hundägare i många andra delar av staden också, avslutar Tommy Jonasson.