Midsommarkransens grundskola, sammanbyggd med före detta brandstation. Interiörbild, trapphus.

Inventera armaturer

Nu ska vissa ljuskällor fasas ut. Staden har tagit fram ett ramavtal där verksamheterna, kostnadsfritt, beställer en inventering av sina armaturer för att se om det fortsättningsvis går att använda.

I enlighet med EU-krav påbörjas nu utfasningen av ljuskällorna kompaktlysrör, lysrör av typen T5 och T8 samt vissa halogenlampor.

Kompaktlysrör får inte tillverkas efter den 24 februari och efter den 24 augusti tillåts inte längre tillverkning av lysrören T8 och T5. Användningen är fortsatt tillåten och redan tillverkade och lagerhållna ljuskällor får säljas men, tillgången efter utfasningen kommer att bli begränsad och kostsam.

Verksamheten ansvarar för och bekostar ljuskällor enligt samverkansavtalet liksom i de fall byte eller ombyggnad av armatur krävs för att ljuskälla saknas.

Arbetsgång

Stadens ramavtalade leverantör, Aura Light, inventerar och sammanställer kostnadsfritt för kommunala hyresgäster, till vilka armaturer det inte finns kompatibla ljuskällor. Verksamheten beställer uppdraget hos Aura Light.

Verksamhetens inventering omfattar:

  • Antal armaturer och ljuskällor.
  • Typ av armatur såsom nedpendlad med upp- och nedljus eller monterad dikt i tak eller infälld.
  • Vilken typ av sockel, exempel T8 G24Q-2, T5 2G11.
  • Vilken watt.
  • Armaturens skick.
  • Armaturens funktion, tänd- och släck eller dimbar.
  • Bild på drivdonet i armaturen.
  • När inventeringen är klar kontaktas SISAB och vi gör tillsammans en handlingsplan för armaturer som inte kan ersättas med LED-ljuskällor.

Verksamheten bekostar eventuella utbyten av armaturer. I många typer av armaturer kan nuvarande ljuskälla ersättas med LED-ljuskälla och verksamheten beställer dessa hos Aura Light.

Mer information om utfasningen: belysningsbranschen.se

Publicerad: 24 maj 2023
Loading...