Foldern som står framför två insektshotell på en gräsmatta.

Älska det vilda, en handbok om biologisk mångfald

Tillsammans med Hägerstens-Älvsjö stadsdelsförvaltning har vi tagit fram en folder för att ge tips och inspiration, om hur vi på ett enkelt och lärorikt sätt kan använda våra gårdar till att lära mer om natur och biologi.

Målet är att öka medvetenheten och intresset för naturen. Vi hoppas kunna skapa en tidig förståelse för kretsloppet och att vi med enkla medel kan bidra och stärka den biologiska mångfalden som är av stor vikt för människans framtida livskvalité.

Idén om ett pedagogiskt material uppstod när Linda Wernholm, teknisk förvaltare på SISAB träffade miljösamordnaren på Hägersten-Älvsjö.

– Det finns många som har intresse och kunskap om miljöfrågor. Men vi behöver få med alla på tåget och förklara varför vi utformat gården på ett visst sätt. Annars får vi som fastighetsägare felanmälningar om att man vill att vi ska ta bort träd för att det inte ska komma så mycket löv på gården, eller att vi ska asfaltera för att det ska bli mindre lerigt. Eller att vi ska ta bort ”vilda” inslag på gården, för att det kan finnas läskiga insekter där. Genom det här samarbetet knyter vi ihop den röda tråden, från utformning av gården till arbetssätt på förskolan och intresset hos barn och vårdnadshavare. 

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning kommer jobba vidare med att ta fram en parkleks-version av handboken, och i höst går SISAB vidare med en stadsövergripande version till förskolor i hela staden.

Publicerad: 31 maj 2024
Loading...