Earth Hour 2024

Earth Hour 2024 infaller den 23 mars kl 20.30–21.30. Glöm inte att släcka lamporna – alla kan vi göra något.

Earth Hour är ett globalt initativ från Världsnaturfonden (WWF) och handlar om att inspirera människor att agera för planeten, och sprida kunskap om klimatet och den biologiska mångfalden.

Hur bidrar SISAB för att minska klimatpåverkan? Vi ställer krav vid upphandlingar, bedriver ett långsiktigt underhåll av fastigheterna och lägger stort fokus på energieffektivisering. Under 2023 minskade vi utsläppen med 1 497 ton koldioxidekvivalenter bara genom energieffektiviseringar.

Ta del av fler energispartips!

Staden deltar i årets Earth Hour - Stockholms stad (hallbart.stockholm)

Publicerad: 22 mars 2024
Loading...