NKI – Värdefull återkoppling

Stort tack till alla som svarat i den årliga kundundersökningen. SISAB noterar en höjning inom samtliga områden och totalen ökar med en enhet till 69. Det är också tydligt vad som efterfrågas mer av – dialog, närvaro och underhåll.

Undersökning genomfördes strax efter terminsstarten i höstas. Resultatet har sedan dess utvärderats noggrant och legat som en grund för hur SISAB planerar sin förvaltning. I höstas genomförde SISAB en större omorganisation där fastighets- och driftavdelningen slogs ihop till en förvaltning. Nya team bildades. I fritextsvaren såg vi en del oro och förväntningar på det nya. Vi ser fram emot er återkoppling i höstens undersökning om hur ni upplevt förändringen.

Förutom punkterna i ingressen så efterfrågades även återkoppling, snabbare service och proaktivitet. Resultaten påverkar hur SISAB:s förvaltning planerar sitt arbete under året och pekar ut var vi behöver förstärka och var vi idag, till exempel har ett starkt samarbete som fungerar och som då kan vara en förebild för övriga organisationen.

Kort och gott är NKI (nöjd kund index) en ovärderlig återkoppling och grund för vårt arbete.

Tack!

Publicerad: 12 februari 2024
Loading...