Spadtag Slättgårdsskolan

Igår togs ett traditionellt spadtag tillsammans med elever från Slättgårdsskolan för att uppmärksamma återbyggnaden av skolans huvudbyggnad. Eleverna lämnade över en tidskapsel med personliga berättelser som ska placeras i byggnadens grund.

Skolan får en ny huvudbyggnad med kök och matsal, klassrum för mellan- och högstadiet, personalrum, mediatek samt salar för NO, bild och musik. Utformningen av Slättgårdsskolan utgår från ambitionen att skapa en skola för gemenskap, det är en kompakt byggnad med en klassisk fasad som öppnar sig mot både gatan och gården. Atriet, byggnadens hjärta, är det centrala gemensamma rummet från vilket man når skolans alla delar.

Den nya huvudbyggnaden planeras att vara klar till våren 2026. Tillsammans med lågstadiebyggnaden och gymnastikhallen kommer Slättgårdsskolan att bli en komplett skola för F-9 med två paralleller.

Publicerad: 22 maj 2024
Loading...