Avsteg och synpunkter

Vill du göra ett avsteg från projekteringsanvisningarna?

Om du arbetar med ett specifikt projekt och vill göra ett avsteg från anvisningarna, så måste din önskan om avsteg skrivas ned i avstegsblanketten här intill och skickas till anvisningsansvarig för utlåtande. Projektansvarige måste därefter skriftligen godkänna avsteget innan det får genomföras.

Vill du göra en avsteg från Byggvarubedömningen?

Använd avstegsblanketten. Ifylld avstegsblankett skickas till projektets miljösamordnare, som sedan skickar avsteget vidare till SISAB:s miljöansvarige för utlåtande.

Har du synpunkter på projekteringsanvisningarna?

Vi tar tacksamt emot synpunkter på våra projekteringsanvisningar! Skriv ner dina synpunkter i avstegsblanketten och skicka till oss. Den ansvarige för respektive anvisning kommer att utvärdera dem och svara dig.

Vem ansvarar för vilken anvisning?

Akustik – Tove Andersson
Brandskydd - Magnus Härdling
Byggnadssimulering - Magnus Härdling
Byggteknik - Tero Danska
Byggteknik Storkök - Tero Danska
El-telesysstem - Fredrik Viderud
Fuktsäkerhet - Tero Danska
Glas - Tove Andersson
Gestaltning och funktion - Anni Björkskog
Informationsleverans - Madeleine Lilja
Kökskyla - Oskar Edqvist
Mark -  Patrik Jansson
Miljö - Daniel Parianos
Märksystem tekniska installationer - Oskar Edqvist
Skyltar - Victor Axgaard
Solceller - Fredrik Viderud
Styr- och övervakningssystem - Rolf Sjöblom 
Tillgänglighet - Anni Björkskog
Transportsystem - Fredrik Viderud
VVS - Magnus Härdling och Oskar Edqvist