Upphandlingar

SISAB upphandlar varje år entreprenader, tjänster och varor för över två miljarder kronor. I vår upphandlingsportfölj finns utöver nybyggnationer och renoveringar även drift- och förvaltningsavtal.

Vi arbetar utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU) och genomför upphandlingar affärsmässigt och med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns. För mindre entreprenader och tjänster arbetar vi med ramavtal. Större projektuppdrag konkurrensutsätts.

Har du frågor rörande någon specifik upphandling?

Kontakta inkop@sisab.se

Vill du se våra pågående upphandlingar?

Alla våra aktuella upphandlingar annonseras hos upphandlingsportalen Visma Opic.

Vill du lämna anbud till SISAB?

Så här gör du

Vill du se våra kommande upphandlingar?

Upphandlingar som är planerade för annonsering de närmaste månaderna finns upplagda under Kommande upphandlingar. Här kan du se en kort beskrivning av vad upphandlingen gäller samt se vem som är ansvarig upphandlare. De flesta av annonseringsdatumen är preliminära och kan komma att ändras.

Har du frågor rörande våra kommande projekt eller vill veta mer om hur du kan ställa upp i våra upphandlingar?

Kontakta marknadskoordinator.

Offentlig upphandling

Mer information om offentlig upphandling

SISAB hänvisar till Upphandlingsmyndigheten, där både LOU och information om LOU finns. På sidan finns praktisk och lättläst information om offentlig upphandling för både leverantörer och beställare.

Övriga länkar:

Överprövning

Överprövning av upphandling

Ansökan om överprövning ska göras hos förvaltningsrätten i den domkrets där den upphandlande myndigheten har sin hemvist, dvs. oftast den förvaltningsrätt som ligger närmast den upphandlande myndighetens huvudkontor.

För aktuell och komplett information om villkor för överprövning med mera, se Kammarkollegiets sida, www.kammarkollegiet.se.

Adress och kontaktuppgift till förvaltningsrätt kan erhållas via www.domstol.se.