Kommande upphandlingar

Under sommaren kommer SISAB att gå över från Visma Opic till Kommers upphandlingsportal. Har du frågor kring ett specifikt projekt, vänliga maila oss på inkop@sisab.se

 

Här ser du vilka upphandlingar som är beslutade och ska genomföras. Vi lägger kontinuerligt ut information om fler upphandlingar vartefter beslut tas inom staden, så håll utkik! Observera att de annonseringsdatum som anges är preliminära och kan komma att ändras. Om du har frågor som rör upphandling, välkommen att mejla upphandling[at]sisab.se

 1. Bromstensskolan, hus B och C

  Ombyggnad av storkök och ytskiktsrenovering i matsal i hus B och ventilationsombyggnad i hus C. // Reconstruction of canteen kitchen and refurbishment of canteen in house B and reconstruction of ventilation system in house C.

  • Kategori Ombyggnation
  • Bedömd annonsering 2021-01-15
 2. Bromma gymnasium, ny konceptskola

  Nybyggnation konceptskola samt bygga till matsal och ombyggnad av kök vid Bromma gymnasium, Stockholm. AB 04 Utförandeentreprenad. // Construction of new concept school, additional construction of canteen and reconstruction of kitchen at Bromma gymnasium.

  • Kategori Ny skola; Ombyggnation
  • Bedömd annonsering 2020-12-12
 3. Konsulttjänster energisamordnare

  Framework agreement for energy coordination.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2020-11-20
 4. Geoteknik och markmiljötjänster

  Ramavtal för geoteknik och markmiljötjänster. // Framework agreement for geotechnology services.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2020-10-19
 5. Konsulttjänster inom el och tele

  Framework agreement for consultancy services for electricity and telecommunication.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2020-10-15
 6. Arkitektkonsult

  Ramavtal för arkitektkonsulter. // Framework agreement for architectural consultants.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2020-10-12
 7. Åsö gymnasium, ventilation

  Ventilationsombyggnad i butiker // Reconstruction of ventilation system in shops.

  • Kategori Ombyggnation
  • Bedömd annonsering 2020-09-25
 8. Låssmedsstjänster

  Ramavtal för låssmedstjänster. // Framework agreement for locksmith services.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2020-09-25
 9. Hästhagsskolan

  Om-, ny- och tillbyggnad. // New construction and reconstruction at Hästhagsskolan.

  • Kategori
  • Bedömd annonsering 2020-09-02
 10. Skadedjurssanering

  Ramavtal avseende förebyggande och sanering skadedjur samt tecknande av skadedjursförsäkring. // Framework agreement for vermin decontamination and vermin insurance.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2020-09-01
 11. Vasa Real

  Om- till- & nybyggnation av skola & förskola i Stockholm innerstad. AB 04 Utförandeentreprenad. // New construction, reconstruction and expansion of school and preschool in Stockholm City centre. Performance contract.

  • Kategori Ny skola; Ny förskola; Ombyggnation
  • Bedömd annonsering 2020-08-21
 12. Storkökskonsulter

  Ramavtal för storkökskonsulter. // Framework agreement for catering establishment consulting.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2020-08-20
 13. Markentreprenader, <1 milj.

  Ramavtal för markentreprenader <1 milj. kr. // Framework agreement for ground preparations <1 million SEK.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2020-07-08
 14. Olaus Petriskolan

  Entreprenaden avser totalt stambyte av ventilation, VS och el samt invändig ytskiktsrenovering. // Replacement of ventilations and HVAC pipes, electricty and indoor surface renovation at Olaus Petriskolan.

 15. PAUSAD: Aspuddens skola, ventilationsombyggnad

  Ombyggnad av ventilationen på Aspuddens skola. // Reconstruction of the ventilation system at Aspuddens skola.

  • Kategori Annat
  • Bedömd annonsering 2020-03-16
 16. PAUSAD: Stora Essingen, ny förskola

  Nybyggnation förskola på Stora Essingen, Stockholm. AB 04 Utförandeentreprenad. // Construction of new preschool in Stora Essingen. Traditional contract.

  • Kategori Ny förskola
  • Bedömd annonsering
 17. PAUSAD: Snösätraskolan

  Ny-, till- och ombyggnation samt rivning. // New construction, annex construction and reconstruction incl. demolition works.

  • Kategori Nybyggnation; Ombyggnation; Rivning
  • Bedömd annonsering
 18. Energiuppföljningssystem

  Ramavtal för molnbaserat system för energiuppföljning. // Framework agreement for a cloud-based system monitoring energy consumption.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering
 19. Nya Elementars skola

  Byte av belysningsarmaturer. // Replacement of lights at Nya Elementar skola.

 20. Enskedegårds gymnasium, fasadrenovering

  Fasadrenovering på Enskedegårds gymnasium, hus A och C. Skolan kommer att vara helt tomställd och arbeten ska påbörjas under sommaren 2020. // Renovation of the facade of house A and C. The school will be empty for production start during Summer of 2020.

 21. Skönstaholmsskolan, ombyggnation

  Nya installationer, nya ytskikt, köksombyggnad, fönster-, tak- och fasadbyte samt verksamhetsanpassning. // Renovation of Skönstaholmsskolan incl. new installations, new surfaces, renovation of school kitchen, replacement of roof and facade and adaptation of facility to operational needs.

 22. Beslutsstödslösning

  Upphandling av dataplattform och beslutsstödsverktyg. // Procurement of data platform and BI solution for SISAB.

 23. Digitalt ritningshanteringssystem

  Uppdraget omfattar ett digitalt ritningsarkiv för arkivering och hantering av digitala ritningar, 3D modeller, laserskannade punktmoln och teknisk dokumentation i fortsättningen kallat ritningsarkiv. // Digital archiving system for digital drawing, 3D-models, scanned point clouds and technical documentation.

 24. Projektansvarig

  Ramavtal för projektansvariga. // Framework agreement for Project managers.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering
 25. Konradsberg, hus O

  Verksamhetsanpassning. // Reconstruction.

 26. Bäckahagens skola

  Om- och nybyggnation av Bäckahagens skola. Utförandentrepenad i samverkan. Mer information följer. // Reconstruction an new construction at Bäckahagens skola. Partnering contract.

 27. Bagarmossens skola, fönsterrenovering

  Fönsterrenovering på Bagarmossens skola. // Window renovation at Bagarmossens skola.

 28. Dynamiskt inköpssystem: Markentreprenader >1 milj.

  Dynamiskt inköpssystem för markentreprenader över 1 milj. SEK. // Dynamic purchasing system for ground preparations over 1 million SEK.

 29. Provningsledare

  Ramavtalsupphandling som avser Provningsledare. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. // Framework agreement for construction testing. The scope includes project planning for new construction and reconstructions.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering
 30. Hagsätraskolan, köksombyggnad

  Projektet omfattar Hagsätraskolans kök och matsal samt tillhörande fläktutrymmen som ska byggas om. // Reconstruction of kitchen, canteen and fans at Hagsätraskolan.

 31. Skarparbyskolan, ventilation hus A-C

  Utbyte av ventilation i Hus A, Hus B och Hus C. // Replacement of ventilation in house A, B and C.

  • Kategori Annat
  • Bedömd annonsering
 32. Entreprenadbesiktning

  Ramavtal Entreprenadbesiktning // Framework agreement for building control/construction site inspection.