Kommande upphandlingar

Under sommaren kommer SISAB att gå över från Visma Opic till Kommers upphandlingsportal. Har du frågor kring ett specifikt projekt, vänliga maila oss på inkop@sisab.se

 

Här ser du vilka upphandlingar som är beslutade och ska genomföras. Vi lägger kontinuerligt ut information om fler upphandlingar vartefter beslut tas inom staden, så håll utkik! Observera att de annonseringsdatum som anges är preliminära och kan komma att ändras. Om du har frågor som rör upphandling, välkommen att mejla upphandling[at]sisab.se

 1. Kista äng

  Totalentreprenad för nybyggnation av skola och förskola. // Turnkey contract for construction of new school and preschool.

  • Kategori Ny skola; Ny förskola
  • Bedömd annonsering 2021-02-28
 2. Konsulttjänster yttre och inre målning samt fönster

  Ramavtal för konsulttjänster rörande in- och utvändig målning samt fönster. // Framework agreement for consultancy services for interior and exterior painting and window painting.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2021-02-24
 3. Konsulttjänster tak

  Ramavtal för konsulttjänster rörande takarbeten. // Framework agreement for consultancy services for rooftop works.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2021-02-24
 4. Kotkagatan, ventilation

  Ventilationsombyggnad i förskolan Kotkagatan. // Reconstruction of ventilation system at Kotkagatan preschool.

  • Kategori Ventilation
  • Bedömd annonsering 2021-02-05
 5. Bromma gymnasium, ny konceptskola

  Nybyggnation konceptskola samt bygga till matsal och ombyggnad av kök vid Bromma gymnasium, Stockholm. AB 04 Utförandeentreprenad. // Construction of new concept school, additional construction of canteen and reconstruction of kitchen at Bromma gymnasium.

  • Kategori Ny skola; Ombyggnation
  • Bedömd annonsering 2021-02-03
 6. Åsö gymnasium, ventilation

  Ventilationsombyggnad och stambyte i butiker // Reconstruction of ventilation system and replumbing in shops.

  • Kategori Ombyggnation; Ventilation
  • Bedömd annonsering 2021-01-27
 7. Slättgårdsskolan

  Återuppbyggnad av gymnastikbyggand. // Reconstruction of gymnastics hall.

  • Kategori Ombyggnation
  • Bedömd annonsering 2021-01-27
 8. Elinstallationer ROT

  Ramavtal för elinstallationer. // Framework agreement for electricity works.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2021-01-20
 9. Takarbeten inkl. takskottning

  Ramavtal för takarbeten inkl. takskottning. // Framework agreement for rooftop works and snow shovelling.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2021-01-19
 10. Bromstensskolan, hus B och C

  Ombyggnad av storkök och ytskiktsrenovering i matsal i hus B och ventilationsombyggnad i hus C. // Reconstruction of canteen kitchen and refurbishment of canteen in house B and reconstruction of ventilation system in house C.

  • Kategori Ombyggnation
  • Bedömd annonsering 2021-01-15
 11. Konsulttjänster inom el och tele

  Framework agreement for consultancy services for electricity, telecommunication, electronic locking systems and fire alarms.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2021-01-15
 12. Konsulttjänster, byggnadssimulering (tid. energisamordnare)

  Den här upphandlingen hette tidigare "Konsulttjänster energisamordnare". // Framework agreement for building simulation.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering 2021-01-15
 13. Förskola Ekebergabacken

  New construction of Preschool of the Future at Ekebergabacken.

 14. Slättgårdsskolan, rivning

  Rivning av brandskadad huvudbyggnad. // Demolition of main building destroyed by fire.

 15. Statiktjänster

  Ramavtal för statikstjänster. // Framework agreement for structural engineering services.

 16. Geoteknik och markmiljötjänster

  Ramavtal för geoteknik och markmiljötjänster. // Framework agreement for geotechnology services.

 17. Olaus Petriskolan

  Entreprenaden avser totalt stambyte av ventilation, VS och el samt invändig ytskiktsrenovering. // Replacement of ventilations and HVAC pipes, electricty and indoor surface renovation at Olaus Petriskolan.

 18. Skönstaholmsskolan, ombyggnation

  Nya installationer, nya ytskikt, köksombyggnad, fönster-, tak- och fasadbyte samt verksamhetsanpassning. // Renovation of Skönstaholmsskolan incl. new installations, new surfaces, renovation of school kitchen, replacement of roof and facade and adaptation of facility to operational needs.

 19. Arkitektkonsult

  Ramavtal för arkitekttjänster, ljusdesigner och byggingenjörer. // Framework agreement for architectural services, light designers and construction engineers.

 20. Vasa Real

  Om- till- & nybyggnation av skola & förskola i Stockholm innerstad. AB 04 Utförandeentreprenad. // New construction, reconstruction and expansion of school and preschool in Stockholm City centre. Performance contract.

 21. Projektansvarig

  Ramavtal för projektansvariga. // Framework agreement for Project managers.

  • Kategori Ramavtal
  • Bedömd annonsering
 22. Konradsberg, hus O

  Verksamhetsanpassning. // Reconstruction.

 23. Bagarmossens skola, fönsterrenovering

  Fönsterrenovering på Bagarmossens skola. // Window renovation at Bagarmossens skola.

 24. Dynamiskt inköpssystem: Markentreprenader >1 milj.

  Dynamiskt inköpssystem för markentreprenader över 1 milj. SEK. // Dynamic purchasing system for ground preparations over 1 million SEK.

 25. Entreprenadbesiktning

  Ramavtal Entreprenadbesiktning // Framework agreement for building control/construction site inspection.

 26. DIS Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet

  Dynamiskt inköpssystem för förhyrning och köp av tillfälliga moduler för skol- och förskoleverksamhet. // Dynamic purchasing system for rental and purchase of temporary school and preschool modules.

 27. Bäckahagens skola

  Om- och nybyggnation av Bäckahagens skola. Utförandentrepenad i samverkan. Mer information följer. // Reconstruction an new construction at Bäckahagens skola. Partnering contract.