Kommande upphandlingar

Här ser du vilka upphandlingar som är beslutade och ska genomföras. Vi lägger kontinuerligt ut information om fler upphandlingar vartefter beslut tas inom staden, så håll utkik! Om du har frågor som rör upphandling, välkommen att mejla upphandling[at]sisab.se

 1. Hedvig Eleonora, om- och tillbyggnad av ventilation och kök

  Total ombyggnad av ventilationssystem, om- och tillbyggnad av kök och matsal samt ytskiktsrenovering. Planerad förhandsannonsering för kvalificering: 2018-03-27. Planerad annonsering 2018-05-20.

  • Kategori Förhandsannonsering
  • Bedömd annonsering 2018-03-27
  • Annonslänk
 2. Kvarnbackaskolan, ombyggnad kök

  Ombyggnation från mottagningskök till ett tillagningskök. Viss ombyggnad av matsal, nytt fläktrum och nytt avfallsutrymme. Även avfallskvarn.

  • Kategori
  • Bedömd annonsering 2018-04-12
  • Annonslänk
 3. Förvaltningsentreprenad av VVS- och kylsystem inom Stockholom skolor, Förvaltningsområde 4-7

  Entreprenaden omfattar tillsyn och skötsel av värme-, elvärme-, ventilations-, och kylsystem inom Skolfastigheter i Stockholm AB:s fastighetsbestånd, Förvaltningsområde 4-7.

 4. Ramavtal Miljösamordnare 2018

  Denna upphandling avser ramavtal för konsulttjänster i form av miljösamordnare.

  • Kategori
  • Bedömd annonsering 2018-03-23
  • Annonslänk
 5. Sätraskolan

  Ventilationsombyggnad hus A

  • Kategori
  • Bedömd annonsering 2018-05-09
  • Annonslänk
 6. Klastorpsskolan

  Renovering hus C

  • Kategori
  • Bedömd annonsering 2018-03-26
  • Annonslänk
 7. Enskedefältets skola

  Om- och tillbyggnation

  • Kategori
  • Bedömd annonsering 2018-03-16
  • Annonslänk
 8. Förvaltningsentreprenad Utemiljö FO5 + FO6

  Förvaltningsentreprenad SISAB Utemiljö

 9. Rötterna i Rinkeby - Allmän idétävling

 10. Grimstaskolan, ombyggnation

  Ombyggnation Grimstaskolan – Utbyte av installationer, ytskiktsrenovering, nya betong- och stålkonstruktioner, nya underjordiska fläktrum under grundvattennivå, nytt tillagningskök, utvändiga markarbeten och tillgänglighetsanpassning.

 11. Sjöängsskolan, om- och tillbyggnad

  Sjöängsskolan - Om- och tillbyggnad av hus E, idrotten. Omklädningsrum och duschrum byggs om, redskapsförråd tillskapas.

  • Kategori
  • Bedömd annonsering 2018-03-26
  • Annonslänk
 12. Förskola kv Borrsvängen, nybyggnation

  Objektet avser nybyggnad av förskola. Upphandlingsformen kommer vara generalentreprenad och entreprenadformen AB 04.

  • Kategori
  • Bedömd annonsering 2018-05-02
  • Annonslänk
 13. Förskola Snårvindevägen, nybyggnation

  Objektet avser nybyggnad av förskola. Upphandlingsformen kommer vara generalentreprenad och entreprenadformen AB 04.

  • Kategori
  • Bedömd annonsering 2018-03-22
  • Annonslänk
 14. Förskolan Medaljongen 3, nybyggnation

  Objektet avser nybyggnad av förskola. Upphandlingsformen kommer vara generalentreprenad och entreprenadformen AB 04.

  • Kategori
  • Bedömd annonsering 2018-08-15
  • Annonslänk
 15. Förskolan Råvarpen 5, nybyggnation

  Objektet avser nybyggnad av förskola. Upphandlingsformen kommer vara generalentreprenad och entreprenadformen AB 04.

 16. Omklädningsrum och gymnastiksal Fridhemsplans Gymnasium & Stadshagsskolan

  Objektet avser renovering av 6 st omklädningsrum, personalutrymmen och tillhörande WC samt ytskiktsrenovering av två gymnastiksalar på Fridhemsplans Gymnasium samt Stadshagens Skola.

 17. Östbergaskolan, ombyggnad kök

  Ombyggnad av storkök, ny lastkaj med ett avfallsrum, renovering av matsal och källsorteringsstuga.