Möt Alina

– Som förvaltningsområdeschef för F04 har jag ett huvudsakligt ansvar för SISAB:s fastigheter i Norra innerstaden, både skolor och gymnasium. I mitt arbete ansvarar jag för att driva, koordinera och utveckla mitt förvaltningsområde ut efter SISAB.s ägardirektiv, verksamhetsmål och vad vår hyresgäst har för långsiktiga behov i våra fastigheter.

En vanlig dag som förvaltningsområdeschef på SISAB

– En vanlig dag består av att stötta mina förvaltare och fastighetsvärdar i sitt dagliga arbete där snabba beslut om omprioriteringar är en del av vardagen. Jag sitter även med i många av våra projekts styrgrupper där jag tillsammans med projektägaren säkerställer att beslut fattas i enlighet med våra fastigheters behov och ekonomiska ramar.

– En annan del av vardagen är den långsiktiga strategiska planeringen av förvaltningsområdet, det är allt från kommande renoveringar som kräver evakuering, verksamhetsanpassningar,  förhandling av detaljplaner och tidiga skeden där vi ska bygga nya skolor till att vi ligger i linje med vår årsbudget.

Det bästa med att jobba på SISAB

– Det bästa med att jobba med SISAB är alla kollegor och den kompetens som vår organisation besitter. Det finns alltid någon att fråga och vi har väldigt roligt tillsammans på jobbet.

– En annan sak är såklart våra fastigheter, vi har fastigheter byggda från 1700-talet till pågående nyproduktion. Att vara en del av att leverera ändamålsenliga lokaler för våra barn och unga inom Stockholms stad är ett väldigt häftigt och ärorikt arbete. 

Loading...