Porträttfoto av Alev Dagli, förvaltare på SISAB.

Möt Alev

– Jag arbetar på SISAB för att SISAB erbjuder mig en plattform där jag kan få kunskap och erfarenhet och samtidigt få vara med och göra skillnad i mitt dagliga arbete. Att få vara med och bidra till bra skolmiljöer och lokaler är mycket betydelsefullt för mig. På SISAB får jag en bra mix av utmaningar, trygghet och utveckling, vilket har varit de tre grundläggande faktorerna i mitt val av arbetsplats.

Utveckling

– När jag började arbeta på SISAB kom jag in som en biträdande förvaltare. Att få arbeta med uppgifter som hör till den rollen har satt sina spår i hur jag tänker och arbetar idag som förvaltare. Jag har haft möjligheten att få ha bra handledare här som väglett mig genom min resa på SISAB samtidigt som jag fått stort utrymme att själv kunna utveckla mitt egna arbetssätt. Jag har utvecklats i den mån att jag hittar nya synvinklar och tänker utanför ramen vilket har varit till väldigt stor nytta i en ständigt förändrande bransch som vi arbetar i idag.

Det bästa med att arbeta på SISAB

– Det bästa med att arbeta på SISAB är att arbetet är stimulerande och erbjuder varierande arbetsuppgifter, ingen dag är den andra lik. Arbetet ger mig nya utmaningar som bidrar till min egen kompetensutveckling och ger mig bredare kunskap inom  branschen. Att få arbeta på en familjär arbetsplats med bra kollegor och hyresgäster är en av bonusarna med att arbeta på SISAB. 

Ali

Fastighetsvärd på SISAB.

Alina

Förvaltningområdeschef på SISAB.
Loading...