Projekteringsanvisningar

Ta del av våra projekteringsanvisningar, som är styrande och förklarar vilka tekniska krav vi ställer på alla arbeten som utförs i våra fastigheter, utöver myndighetskrav.

Vissa projekteringsanvisningar har tillhörande malldokument som ska användas i arbetet, dessa finns till höger.

Läs gärna förordet till anvisningarna för att få en förståelse för hur SISAB resonerat när vi utformat dem.

Behöver du vägledning i arbetet med Byggvarubedömningen? Läs SISAB:s manual: Byggvarubedömningen - manual för SISAB (2019-10-21).

Förteckning över projekteringsanvisningar (2020-05-26)
Förord till projekteringsanvisningar (2020-05-26)

Projekteringsanvisningar

 Utgåva
Akustik förskola  2019-05-28
Akustik grundskola 2019-10-15
Brandskydd 2018-02-27
Byggnadssimulering 2019-10-15
Byggteknik 2020-05-26
Byggteknik Storkök 2018-04-24
El- telesystem 2020-05-26
- Bilaga 1: E63-8 Principritning 2020-03-10
Fuktsäkerhet 2019-02-19
Glas 2020-05-26
Gestaltning och funktion 2020-03-10
Informationsleverans (f.d. CAD / BIM) 2020-05-26
- Bilaga 1: Startpaket för projektering 2019-10-15
Kökskyla 2019-10-15
Mark 2019-12-03
Miljö 2019-12-03
- Bilaga 1: Miljökrav produktion - generell bilaga 2020-05-26
- Bilaga 2: Gemensamma avfallskrav 2019-12-03
Märksystem tekniska installationer 2020-03-10
Portar och dörrar 2020-05-26
- Bilaga 1: Objektsreferens 2020-05-26
Skyltar 2019-12-03
Solceller 2020-03-10
Styr- och övervakningssystem 2020-03-10
- Bilaga 1: Ramverk Systemintegration BACnet 2019-05-27
Tillgänglighet 2020-05-26
Transportsystem 2020-05-26
Bilaga 1: Typritning 1 -6 2020-05-26
VVS 2020-03-10