Projekteringsanvisningar

Ta del av våra projekteringsanvisningar, som är styrande och förklarar vilka tekniska krav vi ställer på alla arbeten som utförs i våra fastigheter, utöver myndighetskrav.

Vissa projekteringsanvisningar har tillhörande malldokument som ska användas i arbetet, dessa finns till höger.

Läs gärna förordet till anvisningarna för att få en förståelse för hur SISAB resonerat när vi utformat dem.

Behöver du vägledning i arbetet med Byggvarubedömningen? Läs SISAB:s manual: Byggvarubedömningen - manual för SISAB (2019-10-21, pdf, 508 kb).

Förteckning över projekteringsanvisningar (2020-11,17, pdf, 178 kb)
Förord till projekteringsanvisningar (2020-11,17, pdf, 183 kb)

Projekteringsanvisningar

 Utgåva
Akustik förskola  (pdf, 597 kb) 2020-11-17
Akustik grundskola (pdf, 605 kb) 2020-11-17
Brandskydd (pdf, 237 kb) 2018-02-27
Byggnadssimulering (pdf, 272 kb) 2019-10-15
Byggteknik (pdf, 409 kb) 2020-11-17
Byggteknik Storkök (pdf, 350 kb) 2018-04-24
El- telesystem (pdf, 789 kb) 2020-11-17
- Bilaga 1: E63-8 Principritning (pdf, 459 kb) 2020-03-10
Fuktsäkerhet (pdf, 332 kb) 2019-02-19
Gestaltning och funktion (pdf, 770 kb) 2020-03-10
Glas (pdf, 271 kb) 2020-11-17
Informationsleverans (f.d. CAD / BIM) (pdf, 1,1 mb) 2020-11-17
- Bilaga 1: Startpaket för projektering (zip, 1,5 mb)  2020-11-17
Kulturhistoriskt värdefulla fastigheter (pdf, 316 kb) 2020-11-17
Kökskyla (pdf, 217 kb) 2019-10-15
Mark (pdf, 407 kb) 2019-12-03
Miljö (pdf, 473 kb) 2019-12-03
- Bilaga 1: Miljökrav produktion - generell bilaga (pdf, 377 kb) 2020-05-26
- Bilaga 2: Gemensamma avfallskrav (pdf, 379 kb) 2019-12-03
Märksystem tekniska installationer (pdf, 245 kb) 2020-03-10
Portar och dörrar (pdf, 402 kb) 2020-05-26
- Bilaga 1: Objektsreferens (pdf, 535 kb) 2020-05-26
Skyltar (pdf, 767 kb) 2019-12-03
Solceller (pdf, 763 kb) 2020-03-10
Styr- och övervakningssystem (pdf, 473 kb) 2020-11-17
- Bilaga 1: Ramverk Systemintegration BACnet (pdf, 189 kb) 2020-11-17
Tillgänglighet (pdf, 489 kb) 2020-05-26
Transportsystem (pdf, 559 kb) 2020-05-26
Bilaga 1: Typritning 1 -6  (pdf, 4,7 mb) 2020-11-17
VVS (pdf, 348 kb) 2020-11-17