Projekteringsanvisningar

Ta del av våra projekteringsanvisningar, som är styrande och förklarar vilka tekniska krav vi ställer på alla arbeten som utförs i våra fastigheter, utöver myndighetskrav.

Vissa projekteringsanvisningar har tillhörande mallar som ska användas i arbetet, dessa finns till höger.

Läs gärna förordet till anvisningarna för att få en förståelse för hur SISAB resonerat när vi utformat dem.

Behöver du vägledning i arbetet med Byggvarubedömningen? Läs SISAB:s manual: Byggvarubedömningen - manual för SISAB (2017-06-02)

Förteckning över projekteringsanvisningar (2018-03-23)
Förord till projekteringsanvisningar (2018-02-01)

Projekteringsanvisningar

 Version
Akustik förskola  2017-03-28
Akustik grundskola 2017-10-24
BIM 2017-12-05
- Bilaga 1: BIM Projektanpassning 2016-12-06
- Bilaga 2: REVIT mallfiler (ZIP-fil) 2016-12-06
Brandskydd 2018-03-23
Byggnadssimulering (f.d. Energiberäkning) 2017-05-23
Byggteknik 2017-12-05
Byggteknik Storkök 2017-03-28
Bygg - rumsanvisningar förskola 2017-10-24
Bygg - rumsanvisningar skola 2017-03-28
CAD 2017-10-24
 - Bilaga 1: CAD mallfiler (ZIP-fil) 2016-12-06
El- telesystem 2018-02-27
Fuktsäkerhet 2017-03-28
Gestaltning och funktion 2017-05-23
Kökskyla 2017-03-28
Mark 2017-12-05
Miljö 2018-02-27
- Bilaga 1: Miljökrav produktion - generell bilaga 2018-02-27
Märksystem tekniska installationer 2018-02-27
Skyltar 2017-03-28
Styr- och övervakningssystem 2018-02-27
Tillgänglighet 2017-03-28
Transportsystem 2018-02-27
VVS 2018-03-23