Säker byggarbetsplats

Denna information riktar sig till våra entreprenörer och konsulter som anlitats för bygg- och anläggningsarbeten av SISAB.

Alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag. Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga frågor för oss på SISAB, tillsammans tar vi ansvar för vår egen och andras arbetsmiljö.

Som medlemmar i organisationen Håll Nollan har vi kommit överens om ett gemensamt arbetssätt för byggherrar. Genom delaktighet och engagemang vill vi bidra till, och skapa förutsättningar för, en säkrare arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser.

Vi har under våren utvecklat vårt arbete med arbetsmiljöfrågor i projekt och här kan ni ta del av underlaget. Det nya arbetssättet gäller fullt ut från 2021-01-01 men ni kan börja använda det redan nu i pågående projekt.

Riktlinjen är en beskrivning av SISAB:s arbetsmiljöarbete i byggprojekten, till riktlinjen finns en bilaga som visar ansvar och arbetsfördelning avseende arbetsmiljöaktiviteter i projektet.

Loading...