Säker byggarbetsplats

Denna information riktar sig till våra entreprenörer och konsulter som anlitats för bygg- och anläggningsarbeten av SISAB.

Alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag. Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga frågor för oss på SISAB, tillsammans tar vi ansvar för vår egen och andras arbetsmiljö.

Som medlemmar i organisationen Håll Nollan har vi kommit överens om ett gemensamt arbetssätt för byggherrar. Genom delaktighet och engagemang vill vi bidra till, och skapa förutsättningar för, en säkrare arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser. Därför implementerar vi från och med 2021-01-01 Håll Nollans gemensamma arbetssätt.

Loading...