Minskad skadegörelse - ökad trygghet

Varje dag brinner i genomsnitt minst en skola någonstans i Sverige. Hur många skolbyggnader som vandaliseras varje dag finns ingen sammanställning över, men krossade fönsterrutor och nedklottrade väggar är en allt för vanlig syn.

SISAB är den största skolfastighetsvärden i landet. Vi tror att minskad yttre skadegörelse skapar tryggare och trevligare utbildningsmiljöer. Därför investerar vi både tid och pengar i skadeförebyggande åtgärder. De senaste åren har vi sett positiva resultat av våra insatser. Trots det spenderar vi stora summor på att renovera efter skadegörelse. Det är pengar vi hellre vill lägga på att förbättra utbildningsmiljön för personal och elever.

Gränsdragningen mellan inre och yttre skadegörelse är fastställd i SISAB:s hyresavtal med staden. SISAB har ansvaret för den yttre skadegörelsen på skolor och förskolor. För det inre ansvarar verksamheterna själva.

Så här arbetar vi mot skadegörelse

Vårt förebyggande och ständigt pågående arbete fortsätter för att minska skadegörelsen.

Kamerabevakning

Tillståndsgivna värmekameror bevakar fastigheterna.

SBA Utemiljö 

Innebär bland annat att brandfarligt material rensas bort från gårdar, fasader och lastkajer av verksamheten i syfte att minimera risk för anlagd brand. Några gånger per år genomförs riktade insatser där SISAB: s bevakningsföretag besöker samtliga skolor/förskolor. De märker upp det som utgör en risk för brand vid sina besök och informerar verksamheten om detta.

Ungdomsteamet 

Bevakningsbolagets speciellt utbildade väktare besöker de mest skadedrabbade fastigheterna, där de bl.a. bygger relationer med ungdomar.

Trygghetsvandringar 

Vi identifierar mörka och otrygga platser utomhus som vi åtgärdar.

Grannbrevet 

En del grannar till våra fastigheter får direktnummer till vårt bevakningsbolag.

Nära dialog 

Kontinuerlig dialog med våra hyresgäster och bevakningsbolag med flera om förebyggande arbete.

Medvetna medarbetare 

SISAB:s medarbetare arbetar ständigt aktivt för att förhindra skadegörelse på våra skolor och förskolor.

SISAB arbetar med systematiskt brandskyddsarbete, i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Vi har inventerat alla skol- och förskolefastigheter avseende brandskydd. Alla brister som upptäcks åtgärdas i prioritetsordning.

Tryggt på skolan dygnet runt

Samtalsstöd till elever, lärare och föräldrar

Vi har tagit fram två brev på fyra olika språk. Ett för föräldrar och lärare och ett för ungdomar. De finns på svenska, arabiska, somaliska och turkiska och kan vara en hjälp på vägen för att få igång ett samtal kring skadegörelse. Prova gärna och se om det kan få igång något positivt på din skola.

Loading...