Redovisningarnas omslag visar Sturebyskolans tillbyggnad, SISAB:s första konceptskola, invigd 2021. Foto: Anne-Maj Björkskog, SISAB.

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Nu har de inte bara sett dagens ljus, utan också blivit godkända och signerade: SISAB:s årsredovisning för 2021 och bolagets femte hållbarhetsredovisning, upprättad enligt den globala rapporteringsstandarden Global Reporting Initiative, GRI.

Årsredovisningen, tillsammans med hållbarhetsredovisningen och  webbplats, ska möta våra intressenters informationsbehov och ge en transparent bild av bolagets ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete, utmaningar och resultat.

I hållbarhetsredovisningen presenteras även SISAB:s nya hållbarhetsstrategi. Hållbarhetsredovisningen är uppbyggd på strategins fyra fokusområden: hållbara utbildningsmiljöer, hållbara relationer, hållbar beställarorganisation och hållbart arbetsliv.

Ikon-Hållbarhet.PNG    Hållbarhetsredovisningen för 2021 (pdf, 18 mb)

Klocka.PNG     Årsredovisningen för 2021 (pdf, 6,6 mb)

 

Omslagsbilderna visar Sturebyskolans tillbyggnad, hus O, som är SISAB:s första konceptskola, invigd 2021. Foto: Anne-Maj Björkskog, SISAB.

Publicerad: 06 maj 2022
Loading...