Röd pärm med SISAB dekaler och kvittenser och gula skydd för rök/värmedektorer.

Stopp för hättor på branddetektorerna

2014 togs det fram ett skydd som kan sättas på skolornas rök/värmedetektorer vid tillfälliga arbeten. En ny rutin är framtagen och framöver kommer dessa skydd inte att få användas. Nu säkrar vi tryggheten för både människa och fastighet.

Tidigare har det vid projekt gällande heta eller dammiga arbeten använts hättor/skydd för att skydda branddetektorer från damm, men också för att spara tid och undvika onödiga falsklarm. Det arbetssättet har resulterat i att skydden många gånger suttit kvar efter att arbetet är avslutat, vilket leder till att vi står med oskyddade lokaler. Vid en skarp situation innebär det att utrymningslarmet varken startar eller skickar ett larm till larmcentralen som ska vidta åtgärder enligt deras instruktioner. Det kan i sin tur leda till förödande person- och fastighetsskador.

Bakgrund

2014 togs det av SISAB fram skydd som kan sättas på skolornas rök/värmedetektorer vid ”tillfälliga Heta arbeten” eller dammiga arbeten. På så sätt var tanken att spara tid och slippa stänga av larmen på skolorna.

En väska innehållande tio skydd, 100 dekaler och en pärm med kvittenser började delas ut till skolorna. Väskan förvarades på vaktmästeriet där entreprenörer kunde kvittera ut de skydd och dekaler de behövde.

Entreprenörerna trädde på skydden på detektorerna samt satte upp ifylld klisterdekal på skyddet och kunde med det sätta igång med sina uppgifter. Efter arbetet skulle dessa skydd lämnas åter till vaktmästeriet.

Skydden skulle göra att vi sparade tid genom att arbetet kunde sätta igång direkt och ingen väntan på att larmen skulle stängas av.

Kontakta SISAB

Skapa en serviceanmälan i god tid så är SISAB behjälplig med att systemen frånkopplas och att systemen driftsätts och testas av efter arbetet. De gamla väskorna kan återlämnas till SISAB eller kasseras.

Publicerad: 08 december 2022
Loading...