High five.

SISAB stärker organisationen

Just nu anpassar och stärker vi vår organisation. Det gör vi genom att sammanföra två av våra största operativa avdelningar, drift och fastighet, och bildar nya förvaltningsteam.

Våra förvaltningsteam kommer att vara samordnade och rustade för att möta fastighetens behov och dina förväntningar. Men uppdraget är detsamma som tidigare, att tillsammans erbjuda Stockholms barn och ungdomar trygga och hållbara skolmiljöer.

Från och med 1 september så har SISAB en ny förvaltningsorganisation. Målet är att skapa en tydlig samling med alla SISAB:s kompetenser kring våra fastigheter. Den nya förvaltningen delas också upp i två affärsområden, där den ena ansvarar för grund- och gymnasieskolor och den andra för förskolor.

Det blir ett starkt teambaserat arbetssätt med fastigheterna i fokus. SISAB behåller alla medarbetare och kompetenser från tidigare, men många har fått nya roller och ansvarsområden. För våra hyresgäster innebär det främst nya kontaktpersoner på SISAB och förhoppningsvis märker hyresgästerna även effekter av vårt nya arbetssätt och den specialistkompetens vi nu bygger upp.

Sedan i våras arbetar alla på SISAB för att säkra en smidig övergång till en ny organisation. Som sagt, så finns kompetensen och våra medarbetare kvar och det är en stor trygghet nu när vi arbetar med överlämningar och skapar våra nya team och arbetssätt.

Här är kompetenserna i SISAB:s nya team

Nu när tidigare roller från drift och fastighet går samman så ser laguppställningen ut så här för alla SISAB:s fastigheter:

Förvaltningsområdeschef, Fastighetsförvaltare, Teknisk förvaltare fastighet, Teknisk förvaltare energi & klimat, Teknisk förvaltare mark och Fastighetsvärdar.

Med denna sammansättning vill SISAB skapa en kultur med ett starkt samarbete och ett tydligt fokus på fastigheterna.

Så snart som möjligt efter 1 september ska samtliga våra hyresgäster ha kontaktats av sina nya förvaltningsteam. Även nya kontaktblad med namn och bilder delas ut för att samtliga berörda ska veta vilka de ska kontakta med eventuella frågor.

Denna förändring rör alltså främst SISAB:s förvaltningsorganisation och övriga avdelningar och stödfunktioner finns kvar som tidigare på SISAB.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Frågor innan ni fått de nya kontaktbladen? Använd era tidigare kontaktvägar så får ni hjälp att hitta rätt. Målet är att kontaktbladen ska skickas ut 25 augusti.

 

SISAB:s nya förvaltningsområden

 

FO-karta.

Kartan finns i högre upplösning i högerspalten för nedladdning. Där finns även informationen ovan som en PDF för utskrift.

Publicerad: 21 augusti 2023
Loading...