Skiss av hur sisab medverkar på flexibilitetsmarknaden sthlmflex för att motverka nätkapacitetskrist.

SISAB bidrar till att lösa nätkapacitetsbristen

Som första kommunala fastighetsbolag bidrog SISAB vintern 2021 till att stabilisera Stockholms elnät genom att minska uttaget av eleffekt via AI plattformen SOLIDA.

Vintern överraskade tidigt med låga temperaturer vilket ledde till ett större behov av kapacitet än vad som kunde levereras i Stockholm, under de kritiska timmarna effektiviserades SISAB:s elbehov.

Sveriges elsystem står inför stora utmaningar och en omställning till ett hållbart och allt mer förnybart elsystem kräver flexibla användare. SISAB har stora möjligheter att vara flexibla, bidra till den hållbara utveckling och samtidigt effektivisera energianvändningen. Med ett 50-tal förskolor på 30.000 kvm medverkar SISAB på flexibilitetsmarknaden sthlmflex för att motverka nätkapacitetskrist. Via SISAB:s AI plattform SOLIDA styrs fastigheternas eleffekt ned utanför verksamhetstid.

Återigen ett lyckat samverkansprojekt med våra samarbetspartners Schneider Electric, Kieback & Peter samt Myrspoven där vi effektiviserar och förbättrar inomhusmiljön i våra fastigheter med IoT och digital teknik som en möjliggörare.

Om sthlmflex

  • Projektet sthlmflex drivs av Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution.
  • På vinterns marknad deltar totalt 2 128 flexibilitetsresurser från 8 olika aktörer. Resurserna handlar om uppvärmning av villor, fastigheter och av fjärrvärmenätet, elbilsladdning, reservkraft, fastighetsstyrning samt belysning.
  • På marknaden avropas den billigaste resursen först.
  • Marknaden omfattar hela Stockholmsregionen med totalt 26 kommuner.
Röd fastighet i ett plan och vinkel med röda takpannor.

Förskolan på Stålbogavägen i Högdalen är en av 50 förskolor som är med och bidrar till ett stabilare elnät.

Loading...