Höglandsskolan

Höglandsskolan ligger i stadsdelen Höglandet i Bromma och byggdes 1932 efter ritningar av Birch-Lindgren Ottesen. Skolan är en kommunal grundskola med ungefär 400 elever. Det närliggande området präglas av fristående villor och grönområden. Gårdsytorna inom tomträttsgränsen är mestadels hårdgjorda med bollplank, pingisbord, konstgräsytor och klätterlek. I  anslutning till fastigheten finns en bollplan som används av skolans elever. Närmsta tunnelbanestation är Brommaplan på ca 1,6 km avstånd. Nockebybanan har en spårvagnshållplats vid Höglandstorget, cirka 70 meter från skolan. Närmsta busshållplats finns på 700 meters avstånd.

Totala ytan för tomträtten är ca 4 609 m² och byggnaden är totalt 4 470 kvm.

Loading...