Norra Ängby skola

Norra Ängby skola är en grundskola med nästan 800 elever som ligger längs Vultejusvägen i utkanten av Norra Ängby. Skolan är belägen på två fastigheter som byggdes 1936 efter ritningar av Ture Rydberg. Skolgården består av hårdgjord yta, grus och naturmark med träd. Det finns klätterställningar, bollplan, sandlåda, basketkorgar och planteringar. Norra Ängby skola är grönklassad av Riksantikvarieämbetet på grund av dess arkitekturhistoriska värde. Fastigheten ingår i ett område av Riksintresse för kulturmiljövården. Cirka 850 meter från skolan ligger Ängbyplans tunnelbanestation som trafikeras av den gröna linjen.

Totalytan för tomträtten är 19876 m2 och byggnaden är totalt 8 810 kvm.

Loading...