Smedslättsskolan

Smedslättsskolan är en kommunal grundskola med ungefär 300 elever i stadsdelen Smedslätten i Bromma väster om Stockholm. 1923 byggdes skolan efter ritningar av Erik Arlon. Skolgården har lekmöjligheter på hårdgjord yta och naturmark. Det finns en grusad fotbollsplan norr om skolgården och på skolgården finns det klätterställningar, sand och målade hagar på asfalt. Skolan ligger vid ett litet grönområde längs en villagata. Smedslätten är ett kulturhistoriskt värdefullt villaområde. 400 meter från skolan ligger hållplats Smedslätten som trafikeras av spårvagn 12 mellan Alvik och Nockeby.

Totalytan för tomträtten är 7135 m2 och byggnaden är totalt 2 856 kvm.

Loading...