Energiagenterna

Bägersta Gård förskola

På uppdrag från Utbildningsförvaltningen uppför SISAB en ny förskola med plats för 8 avdelningar på Bägerstavägen 41. Den gamla brandskadade förskolans rivs och en ny, något större, förskola uppförs. För en tryggare och mer tillgänglig gård kompletterar vi med bättre belysning och nya gångvägar. Den nya förskolan beräknas stå färdig vintern 2024/2025.
Första spadtaget togs den 1/12 2023 då också Energiagenterna var på plats som syns i bilden.
 
Loading...