Östbergaskolan

Östbergaskolan är en grundskola uppförd 1971 efter ritningar av Torgny Gynnerstedt. Idag går det omkring 130 elever på skolan och skolgården är till större delen asfalterad och har två basketplaner. Östebergaskolan ligger precis intill Östberga torg och är belägen cirka 200-300 meter från Årstafältet, vilket erbjuder kompletterande lekmöjligheter på större grönytor. I anslutning till skolan ligger en busstation.

Totalytan för tomträtten är 10 898 m2 och byggnaden är totalt 4 149 kvm.
Loading...