Långbrodalsskolan

Långbrodalsskolan är en grundskola med 500 elever i stadsdelen Älvsjö som uppfördes 1915 och ritades av arkitekten George Alfred Nilsson. Skolan fick 2017 en kompletterande tillbyggnad, ritad av Niras Arkitekter. Skolgården som till större delar är asfalterad ger möjlighet till bollspel, sittytor och lekställningar. Skolan ligger i ett småskaligt bebyggt område som mest består av bostäder. Det finns mycket grönområden i närheten och skolan ligger även nära Långbropark där det finns stora ytor för utomhuslekar. Skolan nås enkelt med buss eller via gångvägen från Älvsjö Station.

Totalytan för tomträtten är cirka 11 209 moch byggnaderna är totalt  på 8 478 kvm.

Långbrodalsskolan som vann årets Stockholmsbyggnad 2018

Årets Stockholmsbyggnad 2018

Populära Långbrodalsskolan behövde byggas ut med fler elevplatser och tillsammans med arkitektbyrån Niras Arkitekter tog SISAB fram ett förslag som både sticker ut mot och kompletterar skolans huvudbyggnad från 1915, kallad för slottet. Den nya byggnaden fick snabbt namnet palatset av eleverna. Det är Stockholms stad som står bakom den årliga tävlingen och SISAB:s bidrag tävlade mot nio andra byggnader.

Barnens skolpalats i Älvsjö har röstats fram av stockholmarna till årets byggnad 2018. Byggnaden med en fasad i titanzink och fantasifulla utsmyckningar invigdes hösten 2017 och kompletterar den drygt 100 år äldre huvudbyggnaden på ett smakfullt sätt.

– Det är ett hedrande kvitto på att vi bygger funktionella och vackra utbildningsmiljöer, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

På Niras Arkitekter (tidigare Aperto Arkitekter) togs beskedet och priset emot med stor glädje och stolthet. Pauline Ringvall, arkitekt och gruppchef på byrån, betonar att det är en laginsats och ett gott samarbeta bakom den vinnande arkitekturen och berättar vidare om projektgruppens idéer bakom den nya byggnaden:

– Långbrodalskolans högresta huvudbyggnad i vacker 20-talsklassicism är en magnifik representant för sin tids arkitektur och bildningsideal. Hundra år senare formar den nya skolbyggnaden dagens sätt att lära. Klassicismens gavelmotiv återanvänds, beständig titanzinkplåt ersätter putsade fasader och till elevernas papper adderas läsplatta och smartboards. Skolans nya byggnad kompletterar den befintliga. I såväl arkitektur som pedagogik adderas en årsring till Långbrodalsskolan.

Loading...