Vällingbyskolan

Vällingbyskolan byggdes 1953 efter ritningar av Helge Zimdal. Byggnaderna ligger till huvuddelen grupperade kring en plan, till övervägande del asfalterad skolgård som rustades upp 2005. Bänkar, lekplatser och mindre lövträd finns på skolgården. I söder och väster avgränsas skolområdet av byggnaderna själva mot lövträdskantade gångvägar och gräsytor. Bredvid byggnaden finns en elvamannaplan belagd med grus och grönytor. Vällingby Centrum ligger cirka 1 kilometer från skolan.

Totalytan för tomträtten är 29 908 m2 och byggnaden är totalt 11 432 kvm.

Loading...