Rinkebyskolan

Rinkebyskolan är en grundskola med cirka 250 elever som ligger väster om Rinkebystråket. 1970 byggdes skolan efter ritningar av Å.Östin Arkitekter. Skolan består av fyra byggnader som gränsar till bostadsbebyggelse och grönytor samt  Rinkebys bollplan och Rinkebystråket. Skolan är belägen cirka 200 meter från Rinkeby tunnelbanestation.

Totalytan för tomträtten är 14 527 m² och byggnaden är totalt 10 753 kvm.

Loading...