Sundbyskolan

Sundbyskolan är en F-9 skola som är byggd 1951, efter ritningar av Stig Åkerman och ligger mitt i ett villaområde i Sundby, Spånga. Det är en stor skola med 1200 elever.
Skolan har nyligen, under 2023, moderniserats och byggts till där även matsal och kök har utökats.

Skolgården har lekmöjligheter på mestadels hårdgjord yta, samt planteringar och en del träd.  Det finns även några gräsytor. Intill skolan ligger en grönyta och en basketplan. Bussar mot Spånga Station går i närheten av skolan.

Totalytan för tomträtten är 32 055 m2.

Loading...