Intervjuer

För att kunna belysa flera sidor av arbetet med HIN, enkelt avhjälpta hinder, har vi pratat med personer i olika roller.

Från SISAB, Pia Lundgren som är samordnande projektområdeschef och Victor Axgaard, förvaltare på Årstaskolan och sist med inte minst, vaktmästaren på Årstaskolan, Erik Mattsson.

Pia Lundgren, Projektområdeschef

Varför är projektet så viktigt?

– Det här är ett beslut taget av KF men framförallt är det till nytta för Stockholmarna. Alla i samhället ska ha samma möjlighet och alla som vistas i våra skolor ska självklart kunna röra sig fritt på lika villkor.

Hur har projektet tagits emot på våra skolor?

– På det stora hela har det varit positivt. Till en början kunde vi få frågor om våra prioriteringar vad gäller till exempel renoveringar eller åtgärder men, när vi förklarat att det är ett enskilt projekt som ska genomföras efter beslut har vi fått förståelse och verksamheterna har accepterat att arbetena kan ske parallellt.

Tidplanen verkar lång, hur kommer det sig?

– Det kan bero på flera saker. Till exempel att renoveringar eller ombyggnationer drar ut på tiden på grund av lagar och regler kring upphandlingar eller att en fastighet är kulturklassad och vi behöver mer kunskap och kanske fler tillstånd innan genomförande. För oss är det viktigt att göra rätt och ibland kan det ta lite extra tid.

Ser du några utmaningar i projektet?

– En utmaning vi ser är idrottshallarna. Eftersom lokalerna nyttjas även efter ordinarie verksamhetstid, kvällar och helger, kan det finnas viss problematik kring låsanordningar och hissar. Vi försöker hitta lösningar tillsammans med Utbildningsförvaltningen och Idrottsförvaltningen.

Victor Axgaard, Förvaltare Årstaskolan

Vad specifikt är det som gjorts på Årstaskolan?

– Här har vi bland annat installerat automatiska dörröppnare och sensorstängda dörrar på toaletterna. Vi har också tydligt markerat gångstråk, tagit bort trösklar där vi kunnat, installerat tryckblandare och satt upp nya orienteringsskyltar. Projektet tog ungefär 2 år vilket kan tyckas långt men, resultatet blev fint. Tillgängligheten för våra elever är bra och det är det viktigaste.

Hur har det fungerat?

– Projektet har tagits emot jättebra och verksamheten är nöjda. Vissa saker kunde såklart gjorts något bättre, man lär sig på vägen. Till exempel sattes en dörröppnare upp för nära matborden och tryckblandarna är lite hårda om man inte är superstark. Skyltarna däremot blev jättefina och det är tydligt och lätt att orientera sig. Det kanske inte heller behöver ta 12 sek för toadörren att stängas, som alla vet, ibland kan det vara lite bråttom.

Med din erfarenhet av projektet, vill du skicka med ett tips?

– Det skulle i så fall vara att som förvaltare vara med vid alla möten med entreprenörerna. När vi är fler som har kunskap blir det oftast bättre. I just det här fallet var det tydligt när vi nu ser hur bra det blev.

Vad säger vaktmästaren på skolan om arbetet, hur har det varit?

– Jag tycker att projektet har fungerat bra. En bidragande orsak är att vi har kunnat ha framförhållning i åtgärderna så att verksamheten har kunnat pågå som vanligt. Här på Årstaskolan har vi sedan länge gjort anpassningar för elever med tillgänglighetsbehov och nu ser vi att våra ansträngningar varit till stor nytta. Själv har jag jobbat här sedan 1996 och i det perspektivet kan jag se att utvecklingen vad gäller lätt avhjälpta hinder är värdefull inte bara för våra elever, utan också för stockholmarna eftersom våra lokaler också fungerar som vallokal vid valet i höst. Resultatet är inte bara lyckat, det ser snyggt och väldigt fint ut, det är också viktigt.

Erik Mattsson, Vaktmästare Årstaskolan

Vad vill du skicka med för tips?

– Jag skulle vilja säga att kommunikationen mellan verksamheten, entreprenören och i det här fallet Victor, vår förvaltare och Peter, vår fastighetsvärd har varit avgörande. Vi känner varandra sedan länge och vi har haft en rak och tät dialog kring åtgärder och lösningar, det har varit väldigt värdefullt.

Loading...