Tips för Google Authenticator-appen

För de användare som har inloggningar till Antura hos flera beställare.

  • Det kommer att skapas en ny rad för varje Anturainloggning i appen
  • Som standard heter raderna ”Antura: [ditt användarnamn/din epostadress]
  • Eftersom varje rad blir svår att skilja åt när de heter likadant kan det vara bra att döpa om raderna själv
  • Tryck och håll inne med fingret på den rad/det konto som du vill ändra
  • Det dyker upp menyer för att kunna ändra inställningar på raden/kontot
  • Ändra namnet till exempelvis ”Antura SISAB” så blir det lättare att veta vilken kod som ska användas vid inloggning till SISABs system

    Google Authenticator1.png

    Tillbaka till lathunden!
Publicerad: 23 april 2024
Loading...