Bäckahagens skola, Renovering och verksamhetsanpassning

Projektbeskrivning
Renovering och verksamhetsanpassning av hus A, B, C, delvis D samt skolgård på Bäckahagens skola. Verksamheten kommer internevakuera inom skolan vilket medför att projektet utförs i etapper, produktionstiden är ca 2,5 år. Utförandeentreprenad AB 04. //Renovation and business adaptation of houses A, B, C, partly D and school yard at Bäckahagen school. The operation will internally evacuate within the school, which means that the project is carried out in stages, the production time is approx. 2.5 years. Execution contractor AB 04
Kategori
Bygg- och anläggningsentreprenader
Bedömd annonsering
Kvartal 3 2024
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Patrik Helander; Diarienr.: SISAB 2023/511
Senast uppdaterad
Loading...